Investera i nyproduktion

Vill du veta mer om hur du kan investera i nyproduktion? Via Tessin kan du investera i nyproduktion i hela Sverige. Bostadsbristen är utbredd och fler och fler städer har stora behov av bostäder. Nu kan du vara del av nyproduktionsprojekt genom att låna ut ditt kapital likt banken till de fastighetsutvecklare som uppför nya byggnader runt om i Sverige. Att investera i nyproduktion ger i regel hög avkastning på ditt kapital, dock inte helt riskfritt. Tessin låter fastighetsutvecklare publicera projekt på plattformen där de presenterar projektet de söker finansiering för. I materialet finns beskrivning om projekt samt bolag som utför projektet. Investeringens villkor samt löptid är också beskrivna. För att ta del av denna information när du vill investera i nyproduktion behöver du ett Tessin-konto. Det skaffar du snabbt och enkelt via Tessin. När du har ett konto kan du läsa mer om de projekt som är öppna för investering. Om du hittar ett projekt där du kan investera i nyproduktion måste du reservera andelar i projektet för att senare kunna investera. Reservationen binder dig inte till investeringen och du kan ännu vid det här steget dra dig ur. När du sedan genomfört investeringen sker ett bindande avtal som du skriver under och ditt kapital är sedan låst i projektet enligt villkoren för investeringen. Varje projekt har flertalet investerare och det innebär att minimi-insatserna i projekten på Tessin i regel är lägre än vad det normalt sett är när man investerar i nyproduktion. Alla som investerat i nyproduktion via Tessin får information via plattformen när fastighetsutvecklarna publicerar regelbundna rapporter om projektets utveckling. Du kan också ställa frågor om projektet via plattformen samt läsa andra frågor som dina med-investerare ställt. Se exempel på tidigare projekt på hemsidan och läs mer om hur du kan få avkastning genom att investera i nyproduktion via Tessins plattform.