Investera i Slutsålda radhus mitt i Mälardalen - Etapp 2

Strängnäs

Nu öppnar vi för investeringar i etapp 2 av det projekt i Strängnäs som tidigare i år fulltecknades på rekordtid! Etapp 2 består av 12 stycken radhus i bostadsrättsform som alla reserverats och kommer att delbetalas av köparna genom erläggande av handpenning. Projekttiden beräknas till 12 – 14 månader.


Projektutvecklaren, som tidigare finansierat etapp 1 genom Tessin, står nu i startgroparna för att inleda byggnationen av nästa etapp. Projektägaren har färdigt byggkreditiv från banken samt har ingått ett totalentreprenadavtal med en välkänd husleverantör för såväl etapp 1 som etapp 2.

Totalentreprenadavtalen innehåller en s k färdigställandegaranti vilket innebär att ett försäkringsbolag tillser att byggnationen färdigställs för det fall entreprenören inte skulle kunna fullfölja sina åtaganden under avtalet. Projektägaren är redo att sätta spaden i backen för etapp 2 inom de kommande veckorna.

Investeringens styrkor

  • Kort uppförandetid, 12 – 14 månader
  • Samtliga radhus reserverade
  • Byggnation genom totalentreprenad med färdigställandegaranti