Kaj Modin Fastigheter AB • Stockholm

Investera i Industrifastighet norr om Stockholm

Investera i uppförandet av en industrilokal i Bredden industriområde i Sollentuna kommun norr om Stockholm. Bygglov är beviljat och byggstart är beräknad till mitten av augusti 2017. Lånet löper med 11 % årlig avkastning och återbetalning efter 8 – 11,5 månader.

Översikt

En företagare med verksamhet inom handel och service av motorcyklar planerar att uppföra en ny industribyggnad för sin lagerverksamhet.

Industribyggnaden uppförs i Bredden industriområde i Sollentuna kommun, ett väletablerat industriområde strax norr om Stockholm. Totalt kommer byggnaden att uppgå till ca 3 000 kvm och inrymma tre lokalhyresgäster.

Efter färdigställande planerar låntagaren att refinansiera Tessins lån med långsiktig bankfinansiering. Bolaget har erhållit en förhandsvärdering på fastigheten efter slutförd byggnation som uppgår till ca 35 mkr.

Bolaget lånar nu in ca 11 mkr för att delfinansiera uppförandet av industribyggnaden. Lånet säkerställs med pant i fastigheten, aktiepant samt personlig borgen och löper med 11 % årlig avkastning med återbetalning efter 8 - 11,5 månader.

Projektets styrkor

  • 11 % årsavkastning
  • Bottenpant i fastigheten
  • Personlig borgen

Rest kapital
11 080 000 SEK
Återbetalt
Antal investerare
97
Investeringsslag
Lån
Löptid
8 - 11,5 mån
Årsränta
11 %
Minimiinvestering
50 000 SEK
Lånenummer
#17122-1

Detta projekt är avslutat och vi tar inte längre emot reservationer.