Bostadsrättsföreningen Hjortronet i Sandviken • Sandviken

Investera i Försålda bostadsrätter i Sandviken

En erfaren fastighetsutvecklare med 19 återbetalda lån via Tessin uppför nu 12 bostäder i Sandviken. Sex av bostäderna är sålda med förhandsavtal och projektet väntas färdigställas under Q4 2023. Lånet löper upp till 14 mån med 9% årsränta och säkerställs med bottenpant i fastigheten samt proprieborgen.
Rest kapital på 12 dagar
16 070 000 SEK
Antal investerare
87
Investeringsslag
Lån
Löptid
Upp till 14 mån
Årsränta
9%
Minimiinvestering
50 000 SEK
Lånenummer
#22173-1

Detta projekt är avslutat och vi tar inte längre emot reservationer.