Boform Fastighetsutveckling AB • Stockholm

Investera i Prisbelönt utvecklare med exklusiva bostäder

En prisbelönt bostadsutvecklare med projekt i Stockholms innerstad och i attraktiva förorter söker nu kapital för att utveckla exklusiva bostadsrätter. Löpande fast kupongutbetalning.

Investera i bostäder

En prisbelönt bostadsutvecklare med projekt i Stockholms innerstad och i attraktiva förorter söker nu kapital för att utveckla exklusiva bostadsrätter. Löpande fast kupongutbetalning.

Aktien planeras att noteras under år 2016 vilket, utöver den löpande avkastningen, medför en potentiell kursvinst på investeringen. Fram till noteringen har investerarna årligen en möjlighet att bli inlöst och därmed återfå investerat kapital.

Om bolaget och projekten

Fastighetsutvecklaren utvecklar bostäder med högre standard än de större och traditionella byggbolagen och undviker standardlösningar. Ett anpassat boende kräver mer kunskap och omsorg, men i gengäld skapas ett bättre boende, nöjdare kunder och i slutändan högre lönsamhet.

Fastighetsutvecklaren säljer vanligtvis sina bostadsprojekt först efter att de färdigställts, och inte på ritning. Denna affärsmodell binder mer kapital under en projektcykel, men å andra sidan kan fastighetsutvecklaren ta bättre betalt för sina bostäder. Människor betalar helt enkelt mer för en färdig bostad, som de kan se och känna på, och blir dessutom ofta nöjdare med slutprodukten.

Investeringens styrkor

  • Löpande fast kupongutbetalning med årlig inlösenmöjlighet och potentiell kursvinst vid notering
  • Prisbelönt fastighetsutvecklare med exklusivt fokus
  • Bostadsprojekt på en uppåtgående marknad

Rest kapital på 53 dagar
18 110 000 SEK
Löpande utdelning
Antal investerare
166
Investeringsslag
Preferensaktier
Löptid
+12 mån
Årsränta
13 %
Minimiinvestering
50 000 SEK
Lånenummer
#15102-1

Detta projekt är avslutat och vi tar inte längre emot reservationer.