Investera i Slutsålda radhus mitt i Mälardalen - Etapp 1

Strängnäs

Investera i uppförandet av etapp 1 av ett radhusprojekt i bostadsrättsform i Strängnäs. Projektet består av 11 stycken radhus som alla reserverats och delbetalats av köparna genom erläggande av handpenning. Projekttiden beräknas till 12 – 14 månader.


En fastighetsutvecklare står i startgroparna för att inleda byggnationen av etapp 1 i det som kallas Brf Kilgaveln. Projektägaren har köpare till samtliga radhus genom förhandsavtal och köparna har även erlagt handpenning. Projektägaren har färdigt byggkreditiv från banken samt har ingått ett totalentreprenadavtal med en husleverantör. Totalentreprenadavtalen innehåller en s k färdigställandegaranti vilket innebär att ett försäkringsbolag tillser att byggnationen färdigställs för det fall entreprenören inte skulle kunna fullfölja sina åtaganden under avtalet. Bygglov har utfärdats och projektägaren är redo att sätta spaden i backen inom kommande veckor.

Investeringens styrkor

  • Kort uppförandetid, 12 – 14 månader
  • Samtliga radhus reserverade
  • Byggnation genom totalentreprenad med färdigställandegaranti