Fastighetsfinansiering

Rest kapital (SEK)
Investerare
Genomförda projekt
Tid för att resa 15 MSEK

I behov av finansiering?

Snabbare och flexiblare med digital fastighetsfinansiering

Via Tessin kan ni skräddarsy en finansieringslösning utifrån just era behov genom att välja seniorlån eller juniorlån kombinerat med önskad säkerhetsstruktur, avkastningsnivå och löptid. Då Tessins investerare, till skillnad från banken, inte styrs av diverse finansiella regelverk så kan ni typiskt sett gå upp något i belåningsgrad vilket ger en kraftfullare finansiell hävstång och därmed en helt annan avkastning på eget kapital. En kapitalanskaffning kan med fördel kombineras med en underliggande belåning från bank eller annan finansiär. I mindre investeringar så är det dock fullt möjligt att enbart finansiera sig via Tessin utan inblandning av andra aktörer.

Vilket upplägg passar för er?

Finansieringslösningar

Vilket värde tillför Tessin?

Mer än bara kapital

Förutom tillgången till kapital så har våra tidigare projektägare lyft fram ytterligare värden med att använda sig av Tessin.Referenser

1 / 3

Sebastian Stehlin
Framfast

Referensobjekt

från investerare

Till projektet

Pierre Eklund
Xoel Karlstad Logistikcenter AB

Referensobjekt

från investerare

Till projektet

Torsten Kai-Larsen
Villa Fehr

Referensobjekt

från investerare

Till projektet

Kontaktpersoner

Milad Gholami, Fond och Institutioner
Milad Gholami
Fond och Institutioner
Johan Wennerholm, Finansieringsrådgivare
Johan Wennerholm
Finansieringsrådgivare
Karl Tigerhielm, Finansieringsrådgivare
Karl Tigerhielm
Finansieringsrådgivare
Magnus Nilsson, Transaktionsansvarig
Magnus Nilsson
Transaktionsansvarig

Låt oss ta fram en lösning för dig!