Pine Hill Invest AB • Idre

Investera i Förvärv inför utveckling av Pine Hill

Ett fastighetsbolag förvärvar nu totalt 25 fastigheter i Idre inför utvecklingen av Pine Hill, ett nytt fritidshuskoncept med 38 modernt designade parhusbostäder och 60 lägenheter. Lånet löper upp till 6 mån med 10 % årsränta och säkerställs med aktiepant samt begränsad proprieborgen.

Översikt

Ett fastighetsbolag förvärvar nu 25 fastigheter i Idre inför byggnationen av 98 moderna bostäder. Idre är en av Sveriges mest populära semester- och skidorter och fastigheterna är centralt belägna med närhet till både Himmelfjälls nedfarter och Idrefjällen Golfklubb. Dessutom ligger den nya internationella flygplatsen endast ett stenkast från fastigheterna. Projektet byggs etappvis om cirka 20-30 bostäder per etapp, med blandade hustyper och storlekar.

Till förmån för det aktuella lånet pantsätts aktierna i de fastighetsägande bolagen där det överenskomna fastighetsvärdet för alla 25 tomter är 28,75 mkr. Marknadsvärdet för de enskilda tomterna bedöms till ca 900 000 kr per tomt (mäklarens uppskattning i april 2021). Teamet bakom projektet har gedigen erfarenhet av fastighetsutveckling och tillsammans har de återbetalat nio lån om totalt ca 113 mkr till Tessins investerare.

Bolaget lånar nu in upp till 11,3 mkr för att delfinansiera förvärvet av två aktiebolag inklusive 25 fastigheter. Lånet planeras återbetalas genom upptagande av byggkreditiv i samband med uppförandet av bostäderna där byggstart planeras ske under 2022. Lånet löper upp till 6 mån med 10 % årsränta och säkerställs med aktiepant samt begränsad proprieborgen.

Investeringens styrkor

  • Erfarna utvecklare

  • Aktivitetsnära läge

  • Kort löptid

Rest kapital på 4 timmar
11 580 000 SEK
Antal investerare
79
Investeringsslag
Lån
Löptid
Upp till 6 mån
Årsränta
10 %
Minimiinvestering
100 000 SEK
Lånenummer
#22114-1

Detta projekt är avslutat och vi tar inte längre emot reservationer.

Registrera konto