Investera i Slutsålda industrilokaler i Örebro

Örebro

En fastighetsutvecklare uppför totalt 24 industrilokaler i BRF-format i ett industriområde i Örebro kommun. Investeringen löper över 6 – 12 månader med en avkastning om 12 %.

Översikt

Ett fastighetsbolag med inriktning mot industrifastigheter bygger moderna industrilokaler i BRF-format. Bolagets affärsidé är att projektera och utveckla flexibla industrilokaler till ett lågt marknadspris med småföretagare som målgrupp.

Bolaget uppför 24 bostadsrättslokaler i Bettorps Industriområde i Örebro, en region med lång tradition som logistikcentrum. I området finns en välutvecklad infrastruktur med Nordens logistiska järnvägspunkt, samt de stora vägarna E18 och E20 som passerar genom regionen.

Bygglov för projektet har beviljats och markarbeten påbörjas under sommaren. Bolaget har tecknat ett entreprenadkontrakt med ADIB Industribyggen AB, en väletablerade aktör inom industrifastighetssegmentet.

Bolaget lånar nu in 16 mkr för att delfinansiera projektet. Lånet löper över 6 - 12 mån med 12 % årsränta. Lånet säkerställs med aktiepant, proprieborgen, pant i revers samt personlig borgen från projektägaren.

Projektets styrkor

  • Slutsålt projekt
  • Bankfinansiering beviljad
  • Kort löptid 6 - 12 månader