Brf Kungsberget Ski Apartments • Sandviken

Investera i Försålda fjällstugor mitt i pisten

En fastighetsutvecklare med åtta återbetalda projekt via Tessin bygger 16 bostadsrätter i Kungsberget i Sandvikens kommun. Lånet löper upp till 12 mån med 9 % årsränta och säkerställs med initial bottenpant i fastigheten samt proprieborgen.

Översikt

Framfast-koncernen uppför nu 16 bostäder i Kungsbergets skidanläggning, ca 25 min från centrala Sandviken. Projektet, som värderats till 18 mkr (värdetidpunkt juni 2020), har byggstartat och markarbetet är i full gång i form av avverkning av skog och schaktning. I dagsläget är elva av 16 bostäder sålda med förhandsavtal och projektet väntas färdigställas under Q1 2021.

Teamet bakom bolaget har genomfört flertalet kapitalresningar via Tessin och hittills har åtta bostadsrättsprojekt om totalt ca 115 mkr återbetalats. Moderbolaget, som ställer borgen för det aktuella lånet, redovisar en balansomslutning om ca 35 mkr per 2019-12-31. Moderbolaget har även ställt en garanti om att köpa alla återstående osålda lägenheter innan det aktuella lånet förfaller till betalning, ifall att lägenheterna ej har sålts senast Q1 2021.

Bolaget lånar nu in upp till 11 mkr för att delfinansiera byggnationen. Lånet löper upp till 12 mån med 9 % årsränta och säkerställs med initial bottenpant i fastigheten samt proprieborgen.

Investeringens styrkor

  • Fastighetspant
  • 11 av 16 enheter sålda
  • Åtta återbetalda projekt om 115 mkr

Rest kapital
11 090 000 SEK
Återbetalt
Antal investerare
127
Investeringsslag
Lån
Löptid
Upp till 12 mån
Årsränta
9 %
Minimiinvestering
50 000 SEK
Lånenummer
#20160-1

Detta projekt är avslutat och vi tar inte längre emot reservationer.