Skärgårdsvillan Bygg • Ljusterö

Investera i Lantligt boende utanför Stockholm

Investera i uppförandet av 31 bostadsrätter i Stockholms skärgård där försäljning har påbörjats. Lånet löper över 12 - 18 mån med 10 % årsavkastning och säkerställs med fastighetspant samt proprieborgen.
Ljusterö Skärgårdsby
Ljusterö Skärgårdsby

Översikt

En fastighetsutvecklare uppför ett nytt villaområde i Stockholms skärgård. Projektets första etapp är färdigställd och inflyttad. Byggnationen av etapp 2 har påbörjats och 23 av 31 enheter är sålda med bindande upplåtelseavtal.

Projektet består av friliggande villor och ateljéhus som uppförs i bostadsrättsform. I etapp 2 är arbetet med infrastrukturen samt en stor del av markarbetet klart och monteringen av husstommarna väntas påbörjas under september 2018. Inflyttningen planeras inledas vid årsskiftet 2018/2019 och samtliga bostäder i den andra etappen väntas vara färdigställda under oktober 2019.

Bolaget lånar nu in upp till 10 mkr för att delfinansiera färdigställandet av projektets andra etapp. Lånet löper över 12 - 18 mån med 10 % årsränta och säkerställs med fastighetspant och proprieborgen.

Projektets styrkor

  • Fastighetspant
  • 75 % sålt med bindande upplåtelseavtal
  • Minsta investering 10 000 kr

Rest kapital
10 020 000 SEK
Återbetalt
Antal investerare
254
Investeringsslag
Lån
Löptid
12 - 18 mån
Årsränta
10 %
Minimiinvestering
10 000 SEK
Lånenummer
#18124-1

Detta projekt är avslutat och vi tar inte längre emot reservationer.