Brf Vidarstigen • Huddinge

Investera i Pendlingsnära smålägenheter i Stuvsta

En fastighetsutvecklare med fyra återbetalda projekt via Tessin uppför nu 15 bostadsrätter i Huddinge. Lånet löper upp till ca 18 mån med 10 % årsränta och säkerställs med bottenpant i fastigheten, aktiepant samt proprieborgen.

Översikt

Atella-koncernen uppför nu 15 bostadsrätter i Stuvsta, ca 2,5 km från Huddinges centrum. Projektet har byggstartat och lägenheterna beräknas färdigställas under Q3 2021. Hittills har ca 22,9 mkr investerats i projektet i form av markförvärv, projektering och rivningsarbeten.

Projektet har värderats till ca 34 mkr i färdigställt skick (värdetidpunkt mars 2020). Moderbolaget, som ställer borgen för det aktuella lånet, har mångårig erfarenhet av fastighetsutveckling och redovisar en balansomslutning om ca 81 mkr per 2019-12-31 med en soliditet om 70 %.

Bolaget lånar nu in upp till 15 mkr, med möjlighet till överteckning, i en första kapitalresning för att delfinansiera byggnationen. En andra kapitalresning om ca 10 mkr väntas genomföras under hösten 2020. Lånen återbetalas genom försäljningsintäkterna. Lånet löper upp till ca 18 mån med 10 % årsränta och säkerställs med bottenpant i fastigheten, aktiepant samt proprieborgen.

Investeringens styrkor

  • Bottenpant
  • Påbörjat byggnation
  • Fyra återbetalda kapitalresningar

Rest kapital
20 080 000 SEK
Återbetalt
Antal investerare
188
Investeringsslag
Lån
Löptid
Upp till 18 mån
Årsränta
10 %
Minimiinvestering
50 000 SEK
Lånenummer
#20164-1

Detta projekt är avslutat och vi tar inte längre emot reservationer.