Lark Fastighet AB • Idre

Investera i Utökning av slutsålt parhusprojekt

Investera i byggnationen av fyra parhus placerat mellan Idre By, Idre Fjäll och nya Idre Himmelfjäll. De aktuella parhusen ingår i ett projekt där de första 26 bostäderna är slutsålda samt färdigställda. Lånet löper upp till 16 mån med 10% årsränta och säkerställs med bottenpant i fastigheterna samt proprieborgen.
Bilderna från projektets första fas
Bilderna från projektets första fas

Översikt

Ett fastighetsbolag utökar nu ett befintligt projekt med en ny etapp omfattande fyra parhus belägna mellan Idre By, Idre Fjäll och nya Idre Himmelfjäll. De totalt åtta bostäderna kommer att ingå i en befintlig bostadsrättsförening där de första 26 bostäderna är färdigställda samt slutsålda under 2020-2021. Utvecklaren delfinansierade byggnationen av den första etappen via Tessin och de två lånen om totalt 23 mkr återbetalades till investerarna under 2021.

Byggnationen av de fyra nya parhusen planeras starta under sommaren 2022. Bygglovsansökan är inskickad och väntas beviljas inom kort. Kostnadskalkylen för etapp två har intygsgivits och försäljningen påbörjas i samband med beviljat bygglov. Bostäderna beräknas färdigställas under sommaren 2023 med en vinstmarginal om ca 20%.

Bolaget lånar nu in upp till 10 mkr i syfte att refinansiera ett befintligt lån samt delfinansiera byggnationen. Ytterligare en kapitalresning planeras genomföras under 2022 för att färdigställa bostäderna. Lånet löper upp till 16 mån med 10% årsränta och säkerställs bottenpant i fastigheterna samt proprieborgen.

Investeringens styrkor

  • Fastighetspant med bästa rätt

  • Projektets första etapp slutsåld

  • Utvecklare med erfarenhet i området

Rest kapital på 16 dagar
10 070 000 SEK
Antal investerare
117
Investeringsslag
Lån
Löptid
Upp till 16 mån
Årsränta
10%
Minimiinvestering
50 000 SEK
Lånenummer
#22105-1

Detta projekt är avslutat och vi tar inte längre emot reservationer.