Scandinavian Stenvillan AB • Helsingborg

Investera i Radhus centralt i Helsingborg

Investera i uppförandet av sex radhus ca 3 km från Helsingborgs centrum. Investeringen löper med 9 % årlig avkastning med återbetalning efter 8 - 12 månader.

Översikt

En fastighetsutvecklare har förvärvat fastigheter i Helsingborg där sex nya radhus ska uppföras. Bolaget arbetar primärt med bostadsproduktion och målgruppen är allt från unga par till barnfamiljer.

Bostadsproduktionen startade under hösten 2016 och inflyttning väntas ske under hösten 2017. Radhusen byggs ca 3 km utanför centrala Helsingborg i bostadsområdet Vasatorp.

Fastighetsutvecklaren tar nu in 5 mkr i lån för att delfinansiera radhusprojektet. Lånet säkerställs med aktiepant samt pant i fastigheterna. Lånet löper över 8 - 12 mån med 9 % ränta. Kapitalet ska användas för att färdigställa projektet tillsammans med egna medel från projektägaren.

Projektets styrkor

  • Fastighetspant med bästa rätt
  • Kort löptid 10 månader
  • Minsta investering 30 000 kr

Rest kapital
5 500 000 SEK
Återbetalt
Antal investerare
28
Investeringsslag
Lån
Löptid
8 - 12 mån
Årsränta
9 %
Minimiinvestering
30 000 SEK
Lånenummer
#17117-1

Detta projekt är avslutat och vi tar inte längre emot reservationer.