Mjölby padel och hotell AB • Mjölby

Investera i Färdigställande av 100 % uthyrt hotell

En fastighetsutvecklare uppför ett hotell inklusive sju padelbanor i Mjölby. Projektet väntas färdigställas under Q2 2022 och ett hyreskontrakt har tecknats för 100 % av den uthyrningsbara ytan. Lånet löper upp till 8 mån med 8 % årsränta och säkerställs med fastighetspant, proprieborgen samt aktiepant.

Översikt

En fastighetsutvecklare uppför nu en industribyggnad innefattande ett hotell och sju padelbanor i Mjölby. Läget är optimalt med nära anslutning till E4:an, riksväg 32 och bredvid flera etablerade företag som Dollarstore och Toyota Material Handling med mera. Ett hyreskontrakt med 10-års löptid har tecknats för 100 % av den uthyrningsbara ytan.

Stomresning pågår och projektet väntas färdigställas under Q2 2022. Fastigheten har värderats till ca 34 mkr i färdigställt skick (värdetidpunkt oktober 2021). Utvecklaren har tidigare genomfört ett antal projekt med Tessin och hittills har fyra lån om totalt ca 46 mkr återbetalts till investerarna.

Bolaget lånar nu in upp till 10 mkr i en andra kapitalresning för att färdigställa byggnationen. Återbetalningen planeras ske genom försäljningen av fastigheten där utvecklaren har mottagit indikativt bud om knappt 47 mkr. Lånet löper upp till 8 mån med 8 % årsränta och säkerställs med fastighetspant, proprieborgen samt aktiepant.

Investeringens styrkor

  • 100 % uthyrningsgrad

  • Långt gången byggnation

  • Fyra återbetalda lån via Tessin

Rest kapital på 5 dagar
10 070 000 SEK
Antal investerare
60
Investeringsslag
Lån
Löptid
Upp till 8 mån
Årsränta
8 %
Minimiinvestering
100 000 SEK
Lånenummer
#21169-2

Detta projekt är avslutat och vi tar inte längre emot reservationer.

Registrera konto