Hur fungerar det?

Placera Ditt kapital I Fastigheter

Säkerställda investeringar på dina villkor

Tessin är en investeringsplattform för dig som vill placera ditt kapital direkt i fastigheter, utan krångliga avgiftsstrukturer och mellanhänder. Här kan du som investerare, genom att gå ihop med andra, investera i projekt du tror på och samtidigt få en bra avkastning på ditt kapital.

Att komma igång är enkelt. Allt du behöver göra är att registrera ett konto. Att registrera ett konto är kostnadsfritt och krävs för att kunna investera i fastighetsprojekt.

Tessin i korthet

Säkerställda lån till fastighetsprojekt
utan avgifter och mellanhänder

Steg för steg

Så fungerar det

1. Utforska

Börja med att leta efter ett fastighetsprojekt som du tror på och vill placera ditt kapital i.

2. Investera

När du hittat ett projekt som du gillar väljer du hur mycket kapital du vill investera.

3. Följ

Via Tessin får du sedan löpande information om fastighetsprojektet du valt att investera i.

4. Avkastning

Avkastning skapas genom återbetalning av lån jämte ränta.

Två synvinklar

Varför Tessin?

users.inline

Användare

Investerare
  • Vill direktinvestera i konkreta fastighetsprojekt

  • Tillgång till en avkastningsnivå som tidigare krävt mycket kapital och kontakter

  • Oberoende från finansmarknadens svängningar

Fastighetsbolag

Projektägare
  • Vill göra större projekt eller förvärv

  • Behöver en skräddarsydd finansieringslösning

  • Letar efter tillskott av externt kapital i form av seniorlån eller juniorlån

Registrera dig för att bevaka kommande projekt

Registrera konto