BRF Trädgårdsstaden 2 i Steninge • Sigtuna

Investera i Populär nyproduktion i slutfas

En fastighetsutvecklare slutför nu ett projekt där totalt 33 bostäder uppförs i expansiva Steninge Slottsby, norr om Stockholm. Det interiöra arbetet pågår och bostäderna beräknas färdigställas under Q4 2022. Lånet löper upp till 11 mån med 8% årsränta och säkerställs med fastighetspant samt proprieborgen.

Översikt

En fastighetsutvecklare slutför nu ett långt gånget projekt där totalt 33 bostäder uppförs i expansiva Steninge Slottsby, norr om Stockholm. Läget är optimalt med ca 30 min från centrala Stockholm och 10 min från Arlanda. Projektets första etapp, bestående av elva bostäder, är slutsåld och färdigställd. Byggnationen delfinansierades via Tessin och samtliga fyra lån är återbetalda till investerarna.

Det aktuella erbjudandet är det näst sista lyftet i projektets andra etapp som omfattar uppförandet av 22 bostäder. 20 av 22 bostäder är i dagsläget sålda med förhandsavtal och det interiöra arbetet pågår. Den aktuella etappen har ett intäktsvärde om ca 136,5 mkr och bostäderna beräknas färdigställas under Q4 2022.

Enligt plan lånar bolaget nu in upp till 10 mkr för att delfinansiera byggnationen. Den aktuella resningen är det sjätte lyftet i ett byggnadskreditiv bestående av totalt sju lyft under 2021/2022. Lånet löper upp till 11 mån med 8% årsränta och säkerställs med fastighetspant samt proprieborgen.

Investeringens styrkor

  • 20 av 22 bostäder sålda

  • Långt gången byggnation

  • Fyra återbetalda lån via Tessin

Rest kapital på 16 timmar
10 100 000 SEK
Antal investerare
88
Investeringsslag
Lån
Löptid
Upp till 11 mån
Årsränta
8%
Minimiinvestering
30 000 SEK
Lånenummer
#21128-6

Detta projekt är avslutat och vi tar inte längre emot reservationer.