Brf Staden Södra 4 • Gotland

Investera i 32 av 33 bostäder sålda i Visby

Investera i den fjärde etappen av ett pågående bostadsprojekt omfattande 33 bostäder i Visby. Stomresning är i slutfasen och 32 bostäder är sålda med förhandsavtal. Lånet löper upp till 12 mån med 8% årsränta och säkerställs med fastighetspant, proprieborgen samt begränsad personlig borgen.

Översikt

Byggnationen av den fjärde etappen i ett pågående bostadsprojekt strax utanför Visby är i full gång. Den aktuella etappen omfattar totalt 33 bostäder i form av moderna parhus och attefallshus. Stomresning av de sista två huskropparna pågår och bostäderna beräknas tillträdas under Q1 2023.

32 av de totalt 33 bostäderna är sålda med förhandsavtal. De tidigare etapperna omfattande totalt 48 bostäder är färdigställda och slutsålda. Etapperna delfinansierades via Tessin och samtliga fem lån om totalt ca 68 mkr är återbetalda till investerarna. Återbetalningen av det aktuella erbjudandet planeras ske genom försäljningsintäkterna från etapp 4.

Enligt plan lånar bolaget nu in upp till 20 mkr i en tredje kapitalresning för att delfinansiera byggnationen. Ytterligare ett lyft planeras genomföras under 2022 för att färdigställa etappen. Lånet löper upp till ca 12 mån med 8% årsränta och säkerställs med fastighetspant, proprieborgen samt begränsad personlig borgen.

Investeringens styrkor

  • Försäljningsgrad 97%

  • Långt gången byggnation

  • Fem återbetalda kapitalresningar

Rest kapital på 3 dagar
20 100 000 SEK
Antal investerare
195
Investeringsslag
Lån
Löptid
Upp till 12 mån
Årsränta
8%
Minimiinvestering
50 000 SEK
Lånenummer
#21142-3

Detta projekt är avslutat och vi tar inte längre emot reservationer.