HC-Rakenne Oy • Oulu • Finland

Investera i Bokade bostäder vid finska kusten

Ett finskt fastighetsbolag uppför nu sju bostäder i Kempele, strax utanför Uleåborg. Fyra av bostäderna är bokade och tillträdet för köpare beräknas ske under Q4 2022. Lånet löper upp till 9 mån med 10% årsränta och säkerställs med pant i arrenderätt samt personlig borgen.

Översikt

En fastighetsutvecklare uppför nu totalt sju bostäder i Kempele, strax utanför centrala Uleåborg. Fyra av bostäderna är i dagsläget bokade och omvandlingen till de bindande avtalen förväntas ske under maj 2022 i samband med att RS-dokumentationen färdigställs.

Bygglov är beviljat och förberedande markarbeten har påbörjats. Projektet har värderats till ca 1,53 miljoner € i färdigställt skick (värdetidpunkt april 2022) med en beräknad vinstmarginal om drygt 28%. Låntagaren förvärvade fastigheten för ca 240 000 EUR i oktober 2021 och arrenderar den till bostadsaktiebolaget vilket ger en löpande passiv intäkt för låntagaren.

Bolaget lånar nu in ca 400 000 EUR i syfte ett delfinansiera byggnationen. Lånet löper upp till 9 mån med 10% årsränta och säkerställs med pant i arrenderätt samt personlig borgen.

Investeringens styrkor

  • Fyra bostäder bokade

  • Beviljat bygglov

  • Vinstmarginal ca 28%

Rest kapital på 1 timme
397 000 EUR
Land
Finland
Antal investerare
33
Investeringsslag
Lån
Löptid
Upp till 9 mån
Årsränta
10%
Minimiinvestering
3 000 EUR
Lånenummer
#22128-1

Detta projekt är avslutat och vi tar inte längre emot reservationer.

Registrera konto