HC-Rakenne Oy • Oulu • Finland

Investera iBokade bostäder vid finska kusten

Ett finskt fastighetsbolag uppför nu sju bostäder i Kempele, strax utanför Uleåborg. Fyra av bostäderna är bokade och tillträdet för köpare beräknas ske under Q4 2022. Lånet löper upp till 9 mån med 10% årsränta och säkerställs med pant i arrenderätt samt personlig borgen.
Rest kapital
397 000 EUR
Återbetalt
Land
Finland
Antal investerare
33
Investeringsslag
Lån
Löptid
Upp till 9 mån
Årsränta
10%
Minimiinvestering
3 000 EUR
Lånenummer
#22128-1

Detta projekt är avslutat och vi tar inte längre emot reservationer.

Har du frågor eller funderingar?
Svar på vanliga frågor hittar du här.