Rosento • Österåker

Investera i Villautveckling i Åkersberga - Etapp 3

Investera i tredje etappen av ett utvecklingsprojekt av villor i Åkersberga. Exklusiva och arkitektritade villor uppförs för att sedan säljas till slutkund.

Om projektet

Fastighetsutvecklaren har tillsammans med en arkitekt tagit fram en ny typ av enfamiljshus i två plan som byggs i egen regi. Huset har ritats specifikt för detta projekt och den första villan står idag klart på fastigheten i Övre Björkhaga i Österåkers kommun. Fastigheten ligger just nu ute till försäljning och under hösten kommer fler hus att uppföras på angränsande tomter. Andra etappen fulltecknades genom Tessin under sommaren och kommer att bli Sveriges första "crowdfundade" fastighetsprojekt.

Utvecklaren erbjuder nu Tessins användare möjligheten att investera i den fortsatta exploateringen av området.

Investeringens styrkor

  • Kort uppförandetid med beräknad fast avkastning på 18 % inom 12 månader
  • Beläget i ett attraktivt bostadsområde i en ort med tillväxt
  • Referensprojekt på angränsande tomt färdigställt
  • Få förtur på att investera i kommande projekt av samma utvecklare

Rest kapital
3 000 000 SEK
Återbetalt
Antal investerare
8
Investeringsslag
Preferensaktier
Årsränta
18 %
Minimiinvestering
50 000 SEK
Lånenummer
#14102-1

Detta projekt är avslutat och vi tar inte längre emot reservationer.