Rättsten Entreprenad AB • Stockholm

Investera i Sjönära hem i Nacka

Investera i uppförandet av åtta lägenheter samt sex Attefallshus i ett populärt bostadsområde i Nacka kommun strax utanför Stockholms innerstad. Bygglov är beviljat och byggstart sker i början på juni. Försäljning av bostäderna kommer att påbörjas efter tillträde till fastigheterna. Inflyttning är planerad till september 2018. Investeringen löper med 10 % årlig avkastning med återbetalning efter 16 månader.
Rest kapital
17 860 000 SEK
Återbetalt
Antal investerare
201
Investeringsslag
Lån
Löptid
14 - 17 mån
Årsränta
10 %
Minimiinvestering
50 000 SEK
Lånenummer
#17105-1

Detta projekt är avslutat och vi tar inte längre emot reservationer.