Hur påverkas mina investeringar av coronaviruset? Tessin svarar på frågor om det rådande läget. Läs mer

Investera i Terrasshus med söderläge i Vallentuna

Stockholm

Investera i uppförandet av 12 bostadsrätter i sjönära läge. Lånet löper över ca 10 - 18 månader med 10 % årsavkastning och säkerställs med fastighetspant, aktiepant och moderbolagsborgen.

TerrassTerrass

Översikt

En bostadsutvecklare uppför nu 12 bostadsrätter norr om Stockholm. Fastigheterna har tillträtts och bygglov har vunnit laga kraft. Byggnationen väntas starta under hösten 2018 och inflyttning är planerad till Q2 2019. Försäljningen inleddes i november 2017 och i dagsläget är 75 % av lägenheterna sålda med bindande förhandsavtal.

Bolaget har tidigare rest kapital via Tessin i projektet Parhus med havsvy i Stockholms skärgård. Lånet återbetalades i november 2017 och samtliga bostäder färdigställdes under våren 2018.

Bolaget lånar nu in upp till 13 mkr för att delfinansiera uppförandet av bostadsrätterna. Lånet löper över 10 - 18 månader med 10 % årsavkastning och säkerställs med fastighetspant, aktiepant samt moderbolagsborgen.

Projektets styrkor

  • 75 % sålt med bindande förhandsavtal
  • Fastighetspant
  • Återbetald kapitalresning via Tessin