Koncepthus • Upplands-Bro

Investera i Nybyggnation av industrihallar i attraktivt läge

Nybyggnation av industrihallar intill en större transportled strax utanför Stockholm - 12 månaders investeringshorisont.

Översikt

Investera i nybyggnationen av industrihallar i direkt anslutning till E18 i höjd med Upplands-Bro strax utanför Stockholm.

Projektägaren är en fastighetsutvecklare med erfarenhet från liknande projekt i Norrtälje och Täby. Projektägaren är civilrättslig samt lagfaren ägare till den 5.000 kvm stora fastigheten där industrihallarna ska uppföras. Fastigheten är instängslad och avgrusad samt så har bygglov beviljats vilket innebär att byggnationen kan påbörjas relativt omgående. Byggnationen kommer att utföras av en erkänd och erfaren hallleverantör som projektägaren tidigare samarbetat med.

De industrihallar som kommer att uppföras på fastigheten kommer vara anpassade för småföretagare med efterfrågan på lokaler där lager och kontor kan kombineras. Industrihallarna kommer att organiseras som en bostadsrättsförening med 9 lokaler om totalt 1.900 kvm yta. Samtliga lokaler kommer vara utrustade med el, vatten, avlopp, ventilation, värme, belysning, vikportar, kök och WC.

  • Arbete med grund (augusti – november 2015)
  • Uppförande av stomme samt tätt ytterskal (november – december 2015)
  • Installationer, el, vvs, innerväggar etc (januari – april 2016)

Marknaden för denna typ av lokaler är idag god med hög efterfrågan. Redan innan byggstart så har ett antal intresseanmälningar lämnats in från aktörer som är intresserade av att förvärva andelar i bostadsrättsföreningen.

Investeringens styrkor

  • Kort uppförandetid med fast avkastning om 11 % på 12 månader
  • Projektägaren har tidigare erfarenhet av denna typ av industrihallar samt har ett pågående samarbete med hallleverantören
  • Attraktivt läge nära större transportled

Rest kapital
5 800 000 SEK
Återbetalt
Antal investerare
64
Investeringsslag
Preferensaktier
Löptid
12 - 15 mån
Årsränta
11 %
Minimiinvestering
50 000 SEK
Lånenummer
#15101-1

Detta projekt är avslutat och vi tar inte längre emot reservationer.