Hur påverkas mina investeringar av coronaviruset? Tessin svarar på frågor om det rådande läget. Läs mer

Invester i nyproduksjon

Ønsker du å vite mer om hvordan du kan investere i nyproduksjon? Via Tessin kan du investere i nyproduksjon. Boligmangelen griper om seg, og stadig flere byer har et stort behov for boliger. Nå kan du være en del av et nyproduksjonsprosjekt, der du i likhet med banken låner ut kapitalen din til eiendomsutviklerne som oppfører nye bygninger. Investering i nyproduksjon gir som regel høy avkastning på kapitalen din, men er ikke helt risikofritt. Tessin lar eiendomsutviklere publisere prosjekter på plattformen, der de presenterer prosjektet de søker finansiering til. Materialet inneholder en beskrivelse av prosjektet samt en oversikt over selskaper som utfører prosjektet. Vilkårene samt løpetiden for investeringen er også beskrevet. For å få tilgang til denne informasjonen når du vil investere i nyproduksjon, trenger du en Tessin-konto. Det oppretter du enkelt og greit hos Tessin. Når du har en konto, kan du lese mer om prosjektene som er åpne for investering. Hvis du finner et prosjekt der du kan investere i nyproduksjon, må du reservere andeler i prosjektet for å kunne investere senere. Reservasjonen binder deg ikke til investeringen, og i denne fasen har du fortsatt mulighet til å trekke deg ut. Når du har gjennomført investeringen, inngås en bindende avtale som du signerer, og deretter er kapitalen din låst i prosjektet i henhold til vilkårene for investeringen. Hvert prosjekt har flere investorer, og det innebærer at minimumsinnsatsen i prosjektet hos Tessin som regel er lavere enn det som er normalt når man investerer i nyproduksjon. Alle som har investert i nyproduksjon via Tessin, får informasjon på plattformen når eiendomsutviklerne jevnlig publiserer rapporter om prosjektets utvikling. Du kan også stille spørsmål om prosjektet på plattformen, samt lese andre spørsmål som medinvestorene dine har stilt. Se eksempler på tidligere prosjekter på hjemmesiden, og les mer om hvordan du kan få avkastning ved å investere i nyproduksjon på Tessins plattform.

Les mer