Hur påverkas mina investeringar av coronaviruset? Tessin svarar på frågor om det rådande läget. Läs mer

Invester i Boligprosjekt i ekspansiv storbykommune

Stockholm

Invester i oppføring av 16 tomannsboliger åtte Attefallshus (anneks) i Huddinge. Lånet løper over 14-24 måneder med en årsavkastning på 10 % og sikres med eiendomspant, selvskyldnerkausjon samt aksjepant.

Översikt

En fastighetsutvecklare uppför totalt 24 bostadsrätter i Högmora, ett växande bostadsområde inom ca 20 - 30 min pendlingsavstånd från centrala Stockholm. Förvärvskostnaden för de åtta fastigheterna uppgick till totalt ca 27 mkr och samtliga tomter är i dagsläget obelånade.

Samtliga fastigheter är tillträdda och bygglov väntas beviljas inom kort. Byggstart är planerad till februari/mars 2019 och bostäderna väntas stå inflyttningsklara under sommaren 2020. Det beräknade projektvärdet uppgår till ca 98 mkr med en belåningsgrad om ca 36 %.

Bolaget lånar nu in upp till 10 mkr för att delfinansiera projektet. Lånet löper över ca 14 - 24 mån med 10 % årsavkastning och säkerställs med bottenpant i fastigheter, aktiepant och proprieborgen.

Projektets styrkor

  • Bottenpant med inomläge 0 - 10 mkr
  • Låg belåningsgrad - ca 36 %
  • Eftertraktat läge ca 20 min från Stockholm city