Nå kan du også investere i eiendom

Bygg opp porteføljen med sikrede eiendomslån

Reist kapital
274 251 339 EUR
Investorer
55 249
Gjennomførte prosjekter
262
Tilbakebetalt
175 371 608 EUR

Steg for steg

Slik fungerer det

1. Utforsk

Begynn med å lete etter et crowdfunding-prosjekt du tror på og ønsker å plassere kapital i.


2. Invester

Når du har funnet et eiendomsprosjekt du liker, velger du hvor mye kapital du vil investere.


3. Følg

Fra Tessin får du deretter løpende informasjon om crowdfunding-prosjektet du har valgt å investere i.


4. Avkastning

Avkastning oppnås ved tilbakebetaling av lån og renter, utbytte eller innløsning av aksjer.

Hold deg oppdatert om nye prosjekter

Registrer deg for å motta vårt nyhetsbrev for å få informasjon om nye investeringsmuligheter som lanseres via Tessins crowdfunding-plattform.

For å komme i gang, sender vi deg også vår e-bok:
"9 steg till en lyckad fastighetsinvestering" (9 hemmeligheter bak en vellykket eiendomsinvestering)

Attraktive muligheter

Utvalgte prosjekter

Vanlige spørsmål og svar

Hvorfor skal man investere i eiendom?

Det finnes en rekke spennende eiendomsprosjekter som ikke kan realiseres på grunn av manglende finansiering, samtidig som store mengder kapital søker etter attraktive avkastningsnivåer.

Det ovenstående, kombinert med utstrakt boligmangel, fører til slutt til at tradisjonelle finansieringsmodeller ikke strekker til. På Tessins plattform får privatpersoner og bedrifter mulighet til å investere i eiendom uten mellomledd.

Hvordan følger jeg opp investeringen?

Når en investering er gjennomført, har investoren mulighet til å følge prosjektets utvikling på Tessins plattform. Hvor ofte det sendes ut statusoppdateringer avhenger av eiendomsutvikleren, men vanligvis skjer oppdateringene kvartalsvis. Informasjonen er som regel relativt kortfattet og oversiktlig, uten økonomirapporter eller nøkkeltall. En fordel med å investere i eiendom er at man også har sjansen til å besøke eiendommen på stedet.

Finnes det noen kobling mellom Tessin og eiendomsutvikleren?

Tessins rolle er å levere en plattform som tilbyr mulighet til å investere i eiendom. I forbindelse med dette representerer selskapet verken eiendomsutvikleren eller investoren. Tessin har ingen direkte eller indirekte kobling, innflytelse eller ansvar overfor prosjekteieren eller investeringstilbudet. Tessin foretar ingen vurdering av prosjekteieren eller investeringstilbudet og gir ingen som helst anbefalinger eller uttalelser til noen part når det gjelder investeringstilbudet.

Hva investerer man i?

Tessin tilbyr mulighet til å investere i eiendom, noe som innebærer at bare eiendomsrelaterte investeringsmuligheter markedsføres på plattformen. Per i dag åpner Tessin plattformen bare for prosjekteiere som har til hensikt å markedsføre ikke-omsettelige gjeldsbrev (direktelån) eller preferanseaksjer i aksjeselskaper.

Hvordan foregår en investering?

Tessins plattform består av et teknisk verktøy og en elektronisk oppslagstavle som eiendomsutviklere kan benytte for å markedsføre sin virksomhet for potensielle investorer.

Alle som er interessert i å investere i eiendom kan undersøke omfanget av investeringsmuligheter på Tessins plattform. Når investoren har funnet et interessant prosjekt, er neste skritt å reservere andeler i prosjektet. En reservasjon er en ikke-bindende melding om interesse om å investere i et spesifikt prosjekt. Etter at en reservasjon er gjennomført, distribuerer eiendomsutvikleren (normalt innen en uke) mer utførlig investeringsmateriell på e-post til alle som har reservert andeler. En eller flere dager etter at investeringsmateriellet distribueres, tilbys investoren å gjennomføre investeringen ved å undertegne en tegningsordre eller et gjeldsbrev (avhengig av om det er lån eller preferanseaksjer som blir tilbudt) via den digitale signeringstjenesten Scrive. Juridisk binding for investoren oppstår i forbindelse med at tegningsordre eller gjeldsbrev undertegnes med BankID.

Like etter at investoren har undertegnet, sendes det betalingsinstruksjoner som angir hvor kapitalen skal overføres og innen hvilken tidsfrist.

Koster det noe å bli medlem?

Nei, det er helt gratis å investere i eiendom via Tessins plattform. Dessuten får du tilgang til en gratis e-bok om eiendomsinvestering.

Når skjer tilbakebetalingen?

Ved å investere i eiendom via Tessins plattform har du i tillegg til det investerte beløpet også rett til å motta den angitte avkastningen ved løpetidens slutt. Tilbakebetaling skal skje på de avtalte datoene som er spesifisert i gjeldsbrevet.

Hvilke risikoer medfører det å investere i eiendom?

På Tessins plattform markedsføres som oftest mindre selskaper med begrensede økonomiske ressurser. Eiendomsutviklerne er som oftest ute etter toppfinansiering av prosjekter med eller uten etterstilt sikkerhet. Dette innebærer at investeringsprosjektene vanligvis er forbundet med høy risiko. Stort sett alle prosjekter som markedsføres på plattformen er forbundet med risikoer som banker eller kredittinstitusjoner ikke aksepterer. Derfor er den beregnede avkastningen ofte usedvanlig høy.

Ved manglende erfaring når det gjelder eiendomsinvestering, bør investoren alltid rådføre seg med økonomiske rådgivere, investeringsrådgivere, advokat, revisor eller lignende før det tas en beslutning om å investere i eiendom. Risikonivåene i de ulike investeringsprosjektene varierer, og investoren bør være klar over at en investering alltid er forbundet med en risiko for at hele eller deler av investeringen går tapt.

Les mer om risikoer generelt. De mer prosjektspesifikke risikoene fremgår av investeringsmateriellet som prosjekteieren distribuerer til investorene som har reservert andeler.

Tessin i media

Dette sier andre

Mer om eiendomsinvestering

Investere i eiendom

Vil du investere i eiendom? Investering i eiendom har tidligere medført høye kapitalinvesteringer og krav til kontakter, i og med at eiendomsbransjen tradisjonelt sett er kjent som en relasjonsbasert bransje. I dag er det mulig å investere i boliger på en langt enklere måte. Via Tessin kan du som privatperson investere i eiendom via crowdfunding og få god avkastning på kapitalen. Vi i Tessin ønsker å gjøre det mulig for deg som vil investere i eiendom, å møte prosjekteiere som søker finansiering til eiendomsprosjektene sine. Å investere i eiendom trenger ikke lenger å være avhengig av hvor stort kontaktnett du har. Med Tessins hjelp får du kontakt med eiendomsutviklere og -eiere via en digital plattform.

Det er for få boliger, men en rekke eiendomsprosjekter blir ikke gjennomført på grunn av manglende finansiering. Gjennom Tessin kan du som ønsker å investere i eiendom møte prosjekteiere som søker finansiering, og du kan velge å investere i prosjektene deres sammen med andre investorer. Du får mulighet til å investere i boliger, og prosjekteiere får i sin tur mulighet til å gjennomføre prosjektet sitt, takket være finansieringen som investeringen din muliggjør. Fordelen med å investere i eiendom er at investeringen brukes i et konkret prosjekt. Du kan følge investeringen din via Tessins plattform, der prosjekteiere gir regelmessig informasjon om fremdriften til prosjektet. Å investere i eiendom via Tessin gir normalt sett høyere avkastning på kapitalen, men innebærer også en høyere risiko. Husk at alle typer investeringer medfører risiko og at kapitalen din kan gå tapt. Les mer om crowdfunding i Sverige.

Les mer