Investerarrelationer

Aktieinformation

-

- (-)
delayed quote
Senast uppdaterad -

Aktiens pris

Heidi Wik, VD har ordet

Heidi Wik, VD

Vi har en väl definierad och genomarbetad strategi för Tessin, vilket den positiva utvecklingen är ett tydligt kvitto på. Vi ska fortsätta tillgängliggöra fastighetsmarknaden för våra investerare genom att skapa en långsiktig lönsam tillväxt genom organisk tillväxt i kärnaffären. Vi planerar också för att komplettera med nya produkter och tjänster inom fastighets- finansiering genom affärsutveckling och förvärv.