Hur påverkas mina investeringar av coronaviruset? Tessin svarar på frågor om det rådande läget. Läs mer

Invester i Frittliggende eneboliger i Mälardalen

Mälardalen

Invester i oppføring av tre eneboliger. Byggetillatelse er gitt for samtlige eiendommer. Lånet løper over 10-18 md. med 11 % årsavkastning og sikres med eiendomspant, aksjepant samt begrenset personlig kausjon.

FramsidaFramsida

Översikt

En bostadsutvecklare uppför tre friliggande villor. Samtliga fastigheter har tillträtts och bygglov har beviljats för alla tre tomter. Markarbetet har påbörjats och den första husleveransen är planerad till november/december 2018. Inflyttning planeras ske mellan Q2/Q3 2019.

Teamet har tidigare erfarenhet av liknande projekt och har varit delaktigt i uppförandet av totalt 38 hus. Villorna produceras i fabrik i Estland med målsättningen att uppnå en kostnadseffektiv process samt skapa prisvärda bostäder till en bred målgrupp.

Bolaget lånar nu in upp till 5 mkr för att delfinansiera uppförandet av villorna. Lånet löper ca 10 - 18 mån med 11 % årsränta och säkerställs med fastighetspant, aktiepant samt begränsad personlig borgen.

Projektets styrkor

  • Fastighetspant med bästa rätt
  • Personlig borgen
  • Minsta investering 20 000 kr