Invester i Öländsk rekkehusby i moderne tapping

Öland

Invester i oppføring av 16 rekkehusboliger på Öland, der 14 av 16 boliger er solgt med bookingsavtale. Investeringen løper med 12 % årsavkastning med tilbakebetaling etter 14 - 16 måneder.

Entren från gatuvyEntren från gatuvy

Översikt

En fastighetsutvecklare uppför 16 radhuslägenheter på Öland, belägna ca 15 minuter från centrala Kalmar. Byggnationen utgör den första etappen i projektet.

Radhuslägenheterna byggs med inspiration från de traditionella öländska radbyarna med fokus på moderna bostäder med hög kvalité. 12 av bostäderna är sålda med bokningsavtal och två bostäder är sålda enligt muntliga avtal. Byggstarten är planerad till slutet av januari 2018 och inflyttning beräknas ske till årsskiftet 2018/2019.

Bolaget lånar nu in ca 10 mkr, med möjlighet till överteckning om upp till 15 mkr, för att delfinansiera byggnationen av radhusprojektet. Investeringen löper över 14 - 16 månader med 12 % årsränta och säkerställs med fastighetspant och proprieborgen.

Projektets styrkor

  • 14 av 16 bostäder sålda
  • Pant i fastigheter
  • Attraktivt läge