Crowdfunding av fastighetsprojekt

Bygg din portfölj med säkerställda fastighetslån

Rest kapital (SEK)
Återbetalt (SEK)
Investerare
Genomförda projekt

Steg för steg

Så fungerar det

Utforska

Börja med att leta efter ett fastighetsprojekt som du tror på och vill placera ditt kapital i.

Investera

När du hittat ett projekt som du gillar väljer du hur mycket kapital du vill investera.

Följ

Via Tessin får du sedan löpande information om fastighetsprojektet du valt att investera i.

Avkastning

Avkastning skapas genom återbetalning av lån jämte ränta.

Håll dig uppdaterad om nya projekt

Registrera dig för vårt populära nyhetsbrev med tips och råd om fastighetsinvesteringar samt nyheter om alla nya investeringsmöjligheter som lanseras via Tessins crowdfundingplattform. För att komma igång skickar vi dig även vår e-bok: "9 steg till en lyckad fastighetsinvestering"

Ange din e-post för att läsa mer:

Mer om crowdfunding

Investera i fastigheter genom crowdfunding

Genom Tessin kan du välja crowdfunding som investeringsform när du vill investera ditt kapital i fastighetsprojekt. Med crowdfunding kan privatpersoner, tillsammans med andra, investera mindre summor i flera olika fastighetsprojekt än tidigare eftersom vår tekniska plattform möjliggör hantering av många men mindre investerare. Företag kan välja att söka finansiering till sitt fastighetsprojekt genom crowdfunding via Tessin. Då får företaget tillgång till en anslagstavla där de presenterar och marknadsför sitt projekt, dess plan och villkor samt information om sin verksamhet. Genom att registrera ett konto på Tessin, kan du som privatperson välja crowdfunding för fastighetsprojekt som investeringsform. Du har förmodligen hört om crowdfunding tidigare. Traditionellt sett har det handlat om att en privatperson eller företag startat ett crowdfundingprojekt för att samla ihop pengar till ett projekt eller specifikt mål. Nu har en ny form av crowdfunding växt fram. Utomlands kallas formen för equity crowdfunding eller crowdfunding investment. Det innebär att de investerare som går ihop och investerar får andelar i projektet och möjlighet till avkastning. För fastighetsbranschen passar crowdfunding ypperligt (internationell benämning: real estate crowdfunding). Anledningen är att fastighetsbranschen ofta krävt ett brett kontaktnät och väldigt mycket kapital för att kunna investera i bostäder. Nu används plattformar som Tessin för att marknadsföra fastighetsprojekt som söker finansiering via crowdfunding. Privatpersoner kan sedan registrera sitt intresse för diverse projekt och investera i dessa tillsammans med andra. För att börja investera genom crowdfunding som privatperson behöver du registrera ett konto. På Tessin krävs detta för att du ska kunna få information om de projekt som marknadsförs på anslagstavlan.

Tessin möjliggör equity crowdfunding för företag genom att erbjuda sin digitala plattform. De projekt som publiceras på Tessins anslagstavla är fastighetsprojekt. Projektägaren kan vara en ny aktör på marknaden lika väl som det kan vara ett företag som funnits länge. Företag som vill resa kapital genom en större andel investerare erbjuder investerarna någon form av delägarskap i form av exempelvis preferensaktier eller ränta på ett crowdfunding-lån. På Tessin regleras antalet crowdfunding-investerare till max 200, av regulatoriska skäl. Crowdfunding klassas som en högriskinvestering oavsett om det handlar om investering i form av skuldebrev eller preferensaktier. Anledningen är att de projekt som marknadsförs på crowdfunding-plattformar ofta är i ett väldigt tidigt skede och i många fall inte uppfyller bankernas kriterier för finansiering. Hög risk innebär också osedvanligt hög avkastning när de gäller crowdfunding-investeringar via Tessin. Var dock medveten om att hela eller delar av kapitalet du investerar kan gå förlorad oavsett typ av investering. Därför är det viktigt att du som investerar förstår och kan läsa till dig den information som projekten delar med sig när de publiceras.

För företag innebär crowdfunding inte enbart möjlighet till finansiering som annars inte skulle vara möjlig utan även en möjlighet till extra synlighet. Många av de som investerar genom Tessin kan i sin tur bli ambassadörer för företaget då de investerar i dess projekt. Tessins nätverk består av fastighetsintresserade och resursstarka investerare. Dessa kan mycket väl bli framtida kunder, leverantörer och partners. Tror du att ditt företag kan ha nytta av crowdfunding. Läs mer om hur du kan söka finansiering via Tessin och se ditt fastighetsprojekt bli verklighet.

Läs mer