$page.crowdfunding.hero.title$

Bygg din portfölj med säkerställda fastighetslån

Rest kapital
2 092 160 692 SEK
Investerare
51 268
Genomförda projekt
195
Återbetalt
1 105 519 812 SEK

Steg för steg

Så fungerar det

1. Utforska

Börja med att leta efter ett crowdfundingprojekt som du tror på och vill placera ditt kapital i.


2. Investera

När du hittat ett fastighetsprojekt som du gillar väljer du hur mycket kapital du vill investera.


3. Följ

Via Tessin får du sedan löpande information om crowdfundingprojektet du valt att investera i.


4. Avkastning

Avkastning skapas genom återbetalning av lån jämte ränta.

Håll dig uppdaterad om nya projekt

Registrera dig för vårt nyhetsbrev för att ta del av nya investeringsmöjligheter som lanseras via Tessins crowdfundingplattform.

För att komma igång skickar vi dig även vår e-bok:
"9 hemligheter bakom en lyckad fastighetsinvestering"

Vanliga frågor och svar

Varför behövs Tessin?

Det finns en stor mängd spännande fastighetsprojekt som inte genomförs på grund av bristande finansiering. Det finns också stora mängder kapital som söker attraktiva avkastningsnivåer och investeringsmöjligheter. Ovanstående i kombination med en utbredd bostadsbrist indikerar att de traditionella finansieringsmodellerna i dagsläget inte är tillräckliga. Genom crowdfunding länkar Tessins plattform samman fastighetsutvecklare med investerare som tillsammans förverkligar projekt som annars inte hade kunnat genomföras.

Vad investerar man i?

På Tessins plattform appliceras crowdfunding-modellen endast på fastighetsrelaterade projekt och investeringar. Plattformen upplåts i dagsläget enbart till projektägare som avser att marknadsföra ej överlåtbara skuldebrev (direktlån).

Hur går det till när man investerar via crowdfunding?

Tessins plattform består av ett tekniskt verktyg samt en elektronisk anslagstavla som fastighetsutvecklare kan nyttja i syfte att marknadsföra sin verksamhet och projekt samt för att hitta potentiella investerare. Genom crowdfunding går ett flertal investerare ihop för att tillsammans resa ett större belopp.

Den som är intresserad av ett specifikt projekt kan reservera andelar genom plattformen. En reservation är en icke-bindande intresseanmälan knuten till det specifika projektet. Efter att en reservation genomförts så distribuerar fastighetsutvecklaren (normalt inom en vecka) ett utförligare investeringsmaterial via e-post till alla som reserverat andelar. Inom några dagar erbjuds investeraren att genomföra sin investering genom att underteckna ett skuldebrev via den digitala signeringstjänsten Scrive. I samband med att skuldebrevet undertecknas via BankID uppstår juridisk bundenhet för investeraren. Efter att investeraren undertecknat så ska kapitalet överföras till angivet bankgiro inom angiven tid.

Vilka risker medför en investering via crowdfunding?

Risknivån i olika investeringsprojekt varierar. Investeraren bör vara medveten om att en investering alltid är förknippad med risker och att hela eller delar av investeringen kan går förlorad.

Läs mer om risker i allmänhet. De mer projektspecifika riskerna framgår av det investeringsmaterial som projektägaren distribuerar till de investerare som reserverat andelar.

När sker återbetalning av det investerade beloppet?

På Tessins plattform har du som investerare i en kapitalresning genom crowdfunding, utöver det investerade beloppet, även rätt att erhålla angiven avkastning enligt angivna villkor. Återbetalning ska ske enligt de villkorade datumen som finns specificerade i skuldebrevet samt under rubriken "Återbetalningsmetod / exit-strategi.

Finns det någon koppling mellan Tessin och fastighetsutvecklaren?

Tessins roll är att tillhandahålla en plattform som erbjuder möjligheten att investera i fastigheter. I samband med detta företräder bolaget varken fastighetsutvecklaren eller investeraren. Tessin har inte någon direkt eller indirekt koppling, inflytande eller ansvar över projektägaren eller investeringserbjudandet.

Kostar det något att bli medlem?

Nej, på Tessins plattform är det kostnadsfritt att genomföra fastighetsinvesteringar via crowdfunding. Utöver detta får du tillgång till en gratis e-bok om fastighetsinvesteringar.

Hur följer jag min investering?

När en fastighetsutvecklare har genomfört en kapitalresning genom crowdfunding har du som investerare möjlighet att följa projektets utveckling via lägesuppdateringar på Tessins plattform. Frekvensen på lägesuppdateringarna beror på fastighetsutvecklaren, men publiceras vanligtvis var tredje månad. Informationen är normalt sett relativt kortfattad och överskådlig, utan några finansiella rapporter eller nyckeltal. En fördel med fastighetsinvesteringar är möjligheten att besöka fastigheten och iaktta bygget på plats.

Mer om crowdfunding

Investera i fastigheter genom crowdfunding

page.crowdfunding.read-more.content

Läs mer