Vad investerar man i?

På Tessins plattform appliceras crowdfunding-modellen endast på fastighetsrelaterade projekt och investeringar. Plattformen upplåts i dagsläget enbart till projektägare som avser att marknadsföra ej överlåtbara skuldebrev (direktlån).

Till vanliga frågor