Statistik

Rest kapital (SEK)
Återbetalt (SEK)
Investerare
Genomförda projekt

Lånestatistik

Statistiken avser säkerställda lån förmedlade via Tessin.

Senast uppdaterad 2023-03-01 med lånestatistik till och med 2022-12-31.

Varje årskolumn redovisar de lån som startades under respektive år oavsett tidpunkt för återbetalning. Detta innebär till exempel att antal återbetalda lån i årskolumnen för år 2022 ökar i takt med att lån som startade 2022 återbetalas. Lånestatistiken avser endast säkerställda lån, vilket började förmedlas under hösten 2016. Sedan 2017 har säkerställda lån varit den primära finansieringsprodukten som erbjudits Tessins investerare.

Förmedlat kapital
Förmedlade lån
Återbetalat kapital
Återbetalda lån
Utbetald ränta
Snittränta %
Snittlöptid (månader)
Faktisk avkastning %
Viktad avkastning %
Kreditförluster
Kreditförluster %
Historisk andel förfallna lån
Historisk andel förfallna lån %
Återvunnet av historiskt förfallna lån %
Faktiskt riskjusterad avkastning %
Viktad riskjusterad avkastning %
Aktuell status på utestående lån
Presterande lån
Försenade lån
Förfallna lån
Totalt