Varför behövs Tessin?

Det finns en stor mängd spännande fastighetsprojekt som inte genomförs på grund av bristande finansiering. Det finns också stora mängder kapital som söker attraktiva avkastningsnivåer och investeringsmöjligheter. Ovanstående i kombination med en utbredd bostadsbrist indikerar att de traditionella finansieringsmodellerna i dagsläget inte är tillräckliga. Genom crowdfunding länkar Tessins plattform samman fastighetsutvecklare med investerare som tillsammans förverkligar projekt som annars inte hade kunnat genomföras.

Till vanliga frågor