Finns det någon koppling mellan Tessin och fastighetsutvecklaren?

Tessin har inte någon direkt eller indirekt koppling, inflytande eller ansvar över projektägaren eller investeringserbjudandet. Tessin företräder varken fastighetsutvecklaren eller investeraren, gör ingen bedömning av projektägaren eller investeringserbjudandet och gör inga som helst rekommendationer eller utlåtanden till någon part avseende investeringserbjudandet. Tessins roll är att tillhandahålla en anslagstavla där fastighetsutvecklare kan marknadsföra sina projekt för att erhålla finansiering genom crowdfunding.

Till vanliga frågor