När sker återbetalning av det investerade beloppet?

På Tessins plattform har du som investerare i en kapitalresning genom crowdfunding, utöver det investerade beloppet, även rätt att erhålla angiven avkastning enligt angivna villkor. Återbetalning ska ske enligt de villkorade datumen som finns specificerade i skuldebrevet samt under rubriken "Återbetalningsmetod / exit-strategi.

Till vanliga frågor