Vilka risker medför en investering via crowdfunding?

De projekt och investeringar som marknadsförs på Tessins plattform är normalt sett förknippade med hög risk. Fastighetsprojekten drivs i många fall av mindre projektägare med begränsade finansiella resurser som söker toppfinansiering, oftast utan eller med efterställda säkerheter.

I stort sett alla projekt som marknadsförs på plattformen är förknippade med risker som inte accepteras av kreditinstitut eller banker, vilket bidrar till att den beräknade avkastningen ofta är osedvanligt hög. Den som inte är att betrakta som erfaren fastighetsinvesterare bör alltid redogöra med finansiella rådgivare, investeringsrådgivare, advokat, revisor eller liknande innan en investering genom crowdfunding genomförs.

De olika investeringsprojekten har varierande risknivåer och investeraren bör vara medveten om att en investering alltid är förknippad med risken att hela eller delar av investeringen går förlorad.

Läs mer om risker i allmänhet. De mer projektspecifika riskerna framgår av det investeringsmaterial som projektägaren distribuerar till de investerare som reserverat andelar.

Till vanliga frågor