De fyra viktigaste lärdomarna om den finska fastighetsmarknaden

De fyra viktigaste lärdomarna om den finska fastighetsmarknaden

Tessins lansering i Finland är runt hörnet. Under hösten och vintern, har vi tagit fram många blogginlägg om den finska fastighetsmarknaden och vårt östra grannland - allt för att förbereda dig för att diversifiera din låneportfölj. Här samlar vi våra fyra bästa inlägg om den finska fastighetsmarknaden.

Att investera på en ny marknad medför nya möjligheter, men samtidigt är det viktigt att ha kunskap om den marknaden man beger sig in i. Därför har vi kontinuerligt under hösten skrivit om Tessins expansion till Finland och om den finska fastighetsmarknaden för att förbereda dig som investerare. Här är de fyra viktigaste lärdomarna.

Tessin

Tessin är Nordens största investeringsplattform för fastigheter med över 45 000 registrerade medlemmar. Företaget tar avstamp i att det finns många potentiella lukrativa fastighetsprojekt som inte genomförs eftersom det saknas finansiering. Samtidigt finns det gott om kapital som investerare vill placera till rimliga avkastningsnivåer. Sedan starten har Tessin rest mer än 1,5 i kapital fördelat på över 110 projekt.

Skapa ett konto här

1. Finlands viktigaste tillväxtregioner

När man fattat beslut om att investera på en ny marknad, är det givetvis av största vikt att man känner till marknaden, hur den ser ut och vilken potential som finns. På de flesta marknader, är det oftast i huvudstadsregionen som utvecklingen och tillväxten är som mest märkbar. Däremot är den finska knappast isolerad till området kring Helsingfors. Vi har identifierat 6 finska städer där folkmängden och behovet av nya bostäder förväntas öka mest fram till år 2030. Dessa är städer som Uleåborg, Jyväskylä, Åbo, Vasa, Tammerfors och Esbo, och vi har samlat mer information om dessa städer i inlägget Finlands viktigaste tillväxtregioner.

2. Temperaturen på den finska ekonomin

Vad är det som lockar investerare till andra marknader? Ett grundläggande kriterium är att marknaden i fråga måste vara attraktiv och påvisa möjligheter för avkastning. Därför har vi tagit temperaturen på den finska ekonomin.

Finland drabbades hårdare än Sverige under finanskrisen 2008. Det är inte förrän 10 år senare som den finska ekonomin återhämtat sig, och först nu har man hittat tillbaka till en grund att fortsätta bygga vidare på. Sysselsättningsgraden är fortsatt i en stigande trend och exporten ökar. Den finska ekonomins tillväxt är en starkt bidragande faktor till en mer attraktiv bostadsmarknad. Läs mer i vårt inlägg Temperaturen i den finska ekonomin.

3. Hur finska staten går i borgen för bostadslån

På många sätt liknar den finska fastighetsmarknaden den svenska. Vi konstaterade nyligen att de finska bostadsaktiebolagen i mångt och mycket motsvarar svenska bostadsrättsföreningar. Något som däremot skiljer sig, är hur den finska staten träder in som garantigivare när framförallt unga förstagångsköpare köper bostad. Detta är ett alternativ till att be släktingar gå i borgen för lån, och som har goda effekter även för fastighetsinvesteraren. Syftet är att snabba på försäljningsprocessen av nyproducerade bostäder genom att ge fler möjligheten att köpa sin bostad. Därför är det fördelaktigt att känna till hur finska staten går i borgen för bostadslån.

4. Värdet att diversifiera mellan valutor

I vår serie av blogginlägg inför Tessins lansering i Finland, har vi inte bara berättat om den finska fastighetssektorn, utan även grävt djupare i vilka fördelar expansionen medför för dig som investerat i svenska fastighetsprojekt via Tessin. Diversifiering bör alltid uppmuntras, men fördelarna med att investera i den finska fastighetsmarknaden sträcker sig inte enbart till marknaden i sig, utan också valutan euro.

I synnerhet om du vistas utomlands eller förväntar dig flytta utomlands, eller annars kan ha utgifter i euro, kan det vara lämpligt att exponera din mot euron i din investeringsportfölj. På så vis garderar du dig för valutafluktuationer som annars uppstår, eftersom det är riskfyllt att enbart vara exponerad mot en så liten valuta på världsscenen som den svenska kronan.

När nu Tessin expanderar till Finland, bereds du ett ypperligt tillfälle att lätt få exponering mot euron i din portfölj, samtidigt som du diversifierar dina fastighetsinvesteringar. Hur du kan dra fördel av det, kan du läsa om i vårt inlägg om Nyttan av att diversifiera mellan valutor.

Har du missat något inlägg i vår serie om Finland? Här listar vi samtliga blogginlägg i serien, så att du är redo att ytterligare diversifiera din fastighetsportfölj.


Vill du också ta dig in på fastighetsmarknaden? Registrera dig på Tessin.com och bli uppdaterad med nya investeringsmöjligheter och branschnyheter varje vecka.


Du kanske även gillar: