Nyttan av att diversifiera mellan valutor

Nyttan av att diversifiera mellan valutor

Allt fler svenskar både reser internationellt och pensionerar sig utomlands. Sverige ligger i ärlighetens namn lite avsides i ett hörn av Europa med en egen valuta som lever sitt eget liv jämfört med resten av världen. Om du strävar efter att tillbringa mer tid utanför rikets gränser, vore en god idé att inte bara diversifiera din portfölj mellan branscher och tillgångsslag, utan också mellan valutor. Med anledning av att Tessin inom kort ska expandera till Finland, är det också dags att diskutera värdet av att lån i euro marknadsförs via plattformen.

Vikten av diversifiering är ett minst sagt berömt mantra bland investerare. Genom att investera i bolag som är verksamma i olika branscher och på olika marknader, kan du minska volatiliteten i din portfölj och på så vis minska risken. Om du också diversifierar mellan tillgångsslag, är din portfölj inte lika exponerad mot enskilda marknads- eller branschrisker. Ifall du är det minsta intresserad av aktier, investeringar och sparande, har du med all sannolikhet redan tjatats till dövhet av varför det är viktigt med diversifiering, men det tål att upprepas, och förhoppningsvis kan vi visa det i nytt ljus.

Det finns nämligen fler sätt att diversifiera din portfölj än att investera i aktier inom olika branscher. Om du redan har hittat till Tessin, har du säkert förstått vikten av att också investera i olika tillgångsslag, såsom alternativa investeringar i fastigheter, och varför det kan vara ett värdefullt tillskott i din portfölj. Fastigheter är nämligen ett tillgångsslag som inte korrelerar med börsens svängningar men som ger stabil avkastning. Men det finns därutöver anledningar som ligger mycket närmare din privatekonomi till varför du bör diversifiera din portfölj ytterligare.

Reser du någonsin utomlands?

Säkerligen har du inte undgått om hur vi i finansmedia ständigt påminns om att den svenska kronan har tappat mark mot världsvalutor som euron och dollarn, även om kronan stärkts något efter valet. Sedan mitten på 2017 har valutakursen mot euron gått från 9,60 till att ha toppat på 10,80 under 2018. Motsvarande kurser mot den amerikanska dollarn har varit en förändring av växelkursen som gått från cirka 8,00 till 9,00.

Semesterfirarna, åtminstone de som rest utanför Sveriges gränser, har varit hårdast drabbade av dessa valutafluktuationer. Att semestra utomlands har sällan varit så dyrt som 2018, och tyvärr har du i år alltså fått mindre semester för pengarna.

Däremot kan du dra lärdom av detta, eftersom det faktiskt finns sätt att minska den ekonomiska smällen som valutakursfluktuationer vållar, trots att din lön är i kronor. Sverige är ett litet land och kronan är en liten valuta, vilket medför att om du har några som helst ambitioner att besöka utlandet, bör du diversifiera också mellan valutor. Genom att kontinuerligt investera i tillgångsslag i andra valutor och vikta din portfölj mot exempelvis euron, kan du minska ditt beroende av att kronkursen råkar vara bra just när du ska åka utomlands.

Svenskar på solkusten

Måhända är du rentav en av de många svenskar som planerar för att flytta till varmare breddgrader när det är dags för pension - eller är du redan på plats? Italien, Portugal och Spanien är mycket populära och varma destinationer för svenska pensionärer att bosätta sig i och vad dessa länder har gemensamt är att samtliga av dem har euron som sin valuta. I sådana fall är det desto viktigare att du inte har alla dina ägg i korgen för kronor.

Men, om du planerar för att pensionera dig i Sverige eller aldrig (eller mycket sällan) ska åka utomlands på semester, är det onödigt att diversifiera mellan valutor. I sådana fall kommer absoluta majoriteten av dina utgifter ändå vara i kronor, varför det istället kan bli en valutarisk för den svenska investeraren att bredda med andra valutor, såvida man inte spekulerar i och drar vinning av valutakursrörelser.

Hur kommer man åt investeringar i euro? Den idag mest etablerade metoden är att investera i europeiska företag. Det kan däremot vara svårt att få tillräcklig inblick om de kontinentala marknaderna och deras företagskulturer, för att man ska kunna fatta goda investeringsbeslut.

Ett bra alternativ är att investera på en marknad med euro, men som också på många sätt är lik svensk företagskultur och med samma branschfokus som liknar våra inhemska företag. Finland är det land som ur ett objektivt perspektiv passar allra bäst på denna beskrivning med samma stora fokus på industri-, skogs- och teknikföretag som Sverige, fast som samtidigt är en del av det europeiska valutasamarbetet.

Inom kort kommer vi på Tessin dessutom att hjälpa dig på traven ytterligare mot att uppnå god valutadiversifiering. Vi kommer nämligen, liksom vi redan har kommunicerat upprepade gånger, inom en mycket snar framtid att expandera till Finland. Detta kommer att ge dig mycket goda möjligheter att bygga vidare på din portfölj i euro och diversifiera bort en del av exponeringen mot fluktuationer i valutakurser. Dessutom får du marknadsdiversifiering på köpet genom exponering mot den finska fastighetsmarknaden.

Så om du är, eller strävar efter att bli, en världsvan investerare som reser utomlands och lär av andra kulturer, bör du definitivt hålla utkik på vår hemsida om när expansionen är ett faktum. Som pensionär vid Medelhavet är det viktigt att ha rätt investeringsstrategi, med tanke på att vi lever allt längre och ska finansiera hela pensionslivet. Då kan du verkligen göra din portfölj en tjänst genom att diversifiera mellan valutor.

Du kanske även gillar: