Detta byggs i Helsingfors

Detta byggs i Helsingfors

Huvudstadsregioner är ofta föremål för omfattande detaljplanering av nya bostadsområden och infrastruktursatsningar för att kunna tillmötesgå kommande tillväxt av befolkningsmängd. Det pågår i till exempel Stockholm, men sådan byggnation är kanske ännu tydligare i vår östra grannes huvudstad. I Helsingfors pågår och planeras en rad satsningar på infrastruktur och nya stadsdelar. Vi går igenom några av dessa satsningar här nedan inför Tessins kommande expansion till Finland.

Satsningar på både infrastruktur och bostäder går hand i hand. Vägar och spårförbindelser krävs för att kunna förflytta de nyinflyttade invånarna till andra delar av städer men samtidigt måste satsningar på infrastruktur motiveras av befolkningsökningar och behov av transport där nya stationer och trafikplatser ska anläggas. I Helsingfors märks det tydligt att båda delarna planeras symbiotiskt och allra tydligast syns effekterna av att metron förlängts till grannstaden Esbo i väst, vilket medför en förtätning när nya områden byggs upp i områdena mellan städerna.

Infrastruktur

Spårtrafiken har genomgått och står inför en rad förbättringar som kommer att ha en positiv inverkan på rörligheten i Helsingforsregionen. Sådana projekt exemplifieras av en förlängning av Västmetron samt en nybyggnation av en ny spårförbindelse mellan Esbo och östra Helsingfors. Dessutom finns mer utopiska planer såsom tunnelförbindelser till både Tallinn och Stockholm.

Västmetron

År 2007 nåddes konsensus mellan städerna Helsingfors och Esbo att förbinda städerna med en förlängning av Helsingfors tunnelbanesystem. Första etappen av Västmetron stod klar cirka tio år senare i november 2017. Den andra och sista etappen ska stå klar 2023. Tack vare metron tar det numera endast 14 minuter från Hagalund (Tapiola) i Esbo till järnvägstorget i centrala Helsingfors.

I spåret av Västmetrons färdigställande, har flera byggnationsprojekt kommit till skott i anslutning till metrons dragning. Vid Hagalund har det byggts både ett nytt köpcentrum i form av Ainoa samt ett stort antal bostäder. Detta är också Björkholmen (Koivusaari) ett exempel på där det planeras 4 000 nya bostäder och 5 000 arbetsplatser.

Spår-Jokern

Mellan Esbo och Helsingfors östra centrum ska det byggas en 25 kilometer lång spårväg som ska gå i en båge norr om centrala Helsingfors. I dagsläget trafikeras sträckan av en buss med cirka 40 000 dagliga resenärer men med spårtrafiken väntas mängden resenärer på sträckan mer än fördubblas till år 2040 till strax över 100 000. Själva byggandet förväntas inledas år 2019 och invigningen är schemalagd till 2021.

Tallinntunneln

Utöver nämnda infrastruktursatsningar på spårtrafiken, utreds också desto större och mer våghalsiga projekt. I början av 2018 lades ett förslag fram att bygga världens längsta järnvägstunnel som ska knyta samman Helsingfors och dess flygplats Vanda med Tallinn på andra sidan Finska viken. Tallinntunneln skulle, om projektet genomförs, bli 92 kilometer lång och skapa en snabbare förbindelse från Finland till resten av kontinenten. Färdtiden mellan städerna skulle kapas från dagens två timmar till ungefär 30 minuter, men projektet förväntas också bli mycket dyrt. Prislappen estimeras landa på 16 miljarder euro.

Hyperloop till Stockholm

Virgin Hyperloop One undersöker möjligheten att binda samman de svenska och finska huvudstäderna med en “hyperloop”-bana som, med hjälp av poddar i ett långt rör och ett lågt luftmotstånd med hjälp av att luften pumpas ut ur röret, kan nå hastigheter på över 1 000 km i timmen. Detta skulle kunna medföra pendlingstider mellan Stockholm och Helsingfors på 30 minuter. Det här projektet verkar däremot fortfarande bara vara en framtidsvision och nu pågår enbart en planering av en teststräcka mellan finska Åbo och Salo.

Bostadsområden och stadsdelar

I och runtomkring Helsingfors pågår flera byggnationer av nya större bostadsområden. Av dessa

Busholmen

En av den finska huvudstadens största byggarbetsplatser är för närvarande Busholmen (fi: Jätkäsaari) väster om stadskärnan. Här fanns förut ett stort hamnområde men när fartygen flyttar till en ny hamn, ska området istället göras om helt till ett bostadsområde med stadskänsla. Atmosfären är tänkt ska likna den i Hammarby sjöstad i södra Stockholm. Bostäder för 21 000 invånare och även 6 000 arbetsplatser ska stå färdiga år 2030.

Böle

Skylinen i Böle (fi: Pasila) domineras idag av TV-tornet som ligger i området. Området ligger däremot inåt land och strax utanför Helsingfors centrala delar. Det är i denna riktning som staden förväntas förtätas under kommande år och byggnationen har redan börjat. Idag återfinns mestadels arbetsplatser i området, men i framtiden ska antalet boende i området öka till 30 000 från dagens 10 000. Dessutom ska 50 000 personer arbeta i området och det stora kommande köpcentrumet Tripla ska invigas 2021.

Östersundom

Längre österut, från Helsingfors sett, planeras en helt ny stadsdels. Med cirka 15-20 kilometer från centrala huvudstaden, planeras en småstad som ska växa från dagens 6 000 invånare till uppemot 50 000-65 000. Bostäderna ska främst utgöras av småhus och området ska bindas samman med övriga staden genom att nuvarande sträckningen av metron förlängs. Denna nya stadsdel är tänkt stå klar år 2060.

Fiskehamnen

Strax öster om Helsingfors centrum byggs ett bostadsområde alldeles intill strandkanten. Om 20 år ska 25 000 invånare ha flyttat in i området som historiskt har varit en hamn särskilt avsedd för stadens fiskeflotta. Mer nyligen har området utgjort containerhamn. När hamnverksamheten flyttade längre österut till Nordsjö 2008, beslutades att Fiskehamnen istället i etapper ska omvandlas till ett havs- och stadsnära bostadsområde.

Du kanske även gillar: