Investera i industrifastigheter

Visste du att alla kan investera i industrifastigheter? Det är inte längre enbart dem som har rätt kontakter och enormt kapital. Tack vare nya sätt att investera genom digitala verktyg kan även du investera i industrifastigheter trots att du inte känner någon i branschen. Tessin är en crowdfunding-tjänst där du som investerare kan investera i industrifastigheter enkelt via den digitala plattformen. Du möter fastighetsutvecklare som söker finansiering och kan välja bland alla de projekt som publiceras på Tessin. Projekten är fastighetsprojekt av olika slag och informationen om varje projekt och bolag som söker finansiering får du tillgång till genom att registrera dig på Tessin. För fastighetsutvecklarna är du som investerare mycket viktig för att projektet ska kunna genomföras. De flesta projekt på Tessin är projekt som inte lyckats få finansiering via banken av olika anledningar och därför klassas de som högriskprojekt. Detta innebär högre risker även för dig men du som investerare har av samma anledning möjlighet till högre avkastning än normalt. Ett möte med en rådgivare är inte en dum idé om du vill investera i industrifastigheter via Tessin men känner dig osäker på om du förstått villkoren och projektet korrekt på grund av brist på erfarenhet eller kunskap. Självklart kan du även ställa frågor via plattformen direkt till projektägare. Varje projekt tar emot ca 200 investerare, det innebär att minimibeloppet ofta är lägre än traditionellt, när man exempelvis investerar i industrifastigheter. Man kan säga att du lånar ut ditt kapital som banken tillsammans med många andra investerare. Det är ett smidigt sätt att få avkastning på ditt kapital istället för att ha det på ett konto med obefintlig ränta. Kom också ihåg att se över löptiden på varje projekt så att du vet hur länge ditt kapital är låst i projektet. Läs mer om hur du kan börja investera i industrifastigheter via Tessin.

Läs mer