Investera i hyresbestånd

Nu kan även du investera i hyresbestånd. Tessin är en crowdfunding-tjänst som möjliggör fastighetsinvesteringar för personer som tidigare inte haft möjlighet att investera i hyresbestånd på grund av att de inte haft rätt kontakter. För dig som vill investera är Tessin en plattform där du kan söka bland olika fastighetsprojekt och läsa mer om bolagen, som exempelvis utökar sitt hyresbestånd eller bygger nytt. Du väljer ut ett projekt du är intresserad av och vill investera i. Du anmäler sedan ditt intresse och får möjlighet att investera enligt den reservation du gjort vid intresseanmälan. Att investera i hyresbestånd har aldrig varit enklare. Du kan göra allt digitalt och du följer även projektet via ditt Tessin-konto. Bolagen som lyft kapital via din investering delger regelbundna rapporter under projektets löptid. När du investerar i hyresbestånd kan du i vissa fall även välja att låta din investering ligga kvar flera år för att se pengarna växa med en årlig preferensränta. Du kan sedan i dessa fall lösa in aktierna efter att första året genomförts. Det finns alltid risker med att investera i hyresbestånd och du bör vara medveten om dessa innan du investerar ditt kapital. Läs noga igenom villkoren och ta hjälp av en rådgivare om något är oklart. Via Tessins portal kan du även ställa frågor om projekten direkt till det bolag som söker finansiering. När du valt att anmäla ditt intresse genom att reservera andelar får du investeringsmemorandum samt annan information om investeringen och bolaget som söker kapital. Att investera i hyresbestånd ska inte vara krångligt. Tessin möjliggör fastighetsinvesteringar för dig och andra investerare som tidigare inte har haft möjlighet att investera i fastighetsbranschen. Du möter fastighetsutvecklare digitalt och kan investera i deras projekt samtidigt som dem får möjlighet att genomföra sina tillväxtplaner eller byggnationer. Varje projekt har flertalet investerare, det innebär att minimi-investeringen som du behöver göra när du investerar i hyresbestånd är lägre än vad det varit tidigare. Läs mer om hur du investerar via Tessin.