Annika Backlund AB • Örebro

Investera i Fastighetsförvärv i Mellansverige

Ett väletablerat fastighetsbolag fortsätter att ytterligare expandera sin verksamhet i Mellansverige. Lånet löper upp till 48 mån med årlig amortering. Årsavkastningen uppgår till 8 % och lånet säkerställs med fastighetspant samt moderbolagsborgen.

Översikt

En etablerad fastighetskoncern äger och förvaltar fastigheter i Mellansverige. Bolaget har ett fastighetsbestånd som utgörs av fastigheter spridda över 24 orter. Det totala bostads- och lokalinnehavet består av ca 700 enheter som estimeras till ett totalt värde om ca 350-400 mkr med en belåningsgrad om ca 65 %.

I dagsläget omsätter koncernen ca 55 mkr. Fastigheterna som ställs som säkerhet för det aktuella lånet genererar ett driftnetto om ca 3,1 mkr, vilket ger en direktavkastning om ca 8,7 %.

Bolaget lånar nu in upp till 8,8 mkr i syfte att expandera fastighetsbeståndet ytterligare. Lånet löper över 48 mån med 8 % årsränta och säkerställs med pant i fastigheter samt moderbolagsborgen.

Projektets styrkor

  • En tidigare återbetald kapitalresning via Tessin
  • Fullt uthyrda fastigheter med stabila kassaflöden
  • Fastighetspant

Rest kapital på 2 dagar
8 940 000 SEK
Löpande avkastning
Antal investerare
88
Investeringsslag
Lån
Löptid
48 mån
Årsränta
8 %
Minimiinvestering
50 000 SEK
Lånenummer
#19138-1

Detta projekt är avslutat och vi tar inte längre emot reservationer.