Aligera Fastigheter AB • Skara

Investera i Växande hyresbestånd i centrala lägen

Investera i ett växande hyresbestånd med välskötta fastigheter värderade till 190 mkr i centrala lägen i städer med bostadsbrist.

Översikt

Ett investmentbolag som tidigare investerat i förnyelsebar energi planerar att utöka sitt bestånd med hyresbostäder i små och medelstora regionstäder i södra Sverige och tar nu in kapital för fortsatta förvärv. Målet är att inom 1-2 år äga hyresfastigheter för runt 500 mkr.

Investeringen löper med en preferensränta på 11 % årligen och investeraren kan lösa in sina aktier varje år från och med 2017.

Bolagets styrkor

  • Större bestånd med sund belåning
  • Årlig inlösenrätt (från 2017)
  • 11 % fast preferensränta

Rest kapital på 50 dagar
24 090 000 SEK
Konkurs inledd
Antal investerare
200
Investeringsslag
Preferensaktier
Löptid
Inlösen från 2017
Årsränta
11 %
Minimiinvestering
50 000 SEK
Lånenummer
#16107-1

Detta projekt är avslutat och vi tar inte längre emot reservationer.