AB-hem • Mellansverige

Investera i Snabbväxande hyresbestånd i Mellansverige

Investera i ett växande fastighetsbolag med ett bestånd i Mellansverige. Bolaget planerar att expandera verksamheten och förvärva nya fastigheter inom verksamhetsområdet och investeringen löper med 9 % årlig avkastning.

Översikt

Ett renodlat fastighetsbolag reser nu kapital för att förvärva nya fastigheter i Mellansverige. Verksamheten bedrivs på mycket lång sikt och målsättningen är att tillhandahålla vackra, naturnära bostäder som är varsamt renoverade och har ett svenskt kulturvärde. Bolagets strategi är att äga och förvalta fastigheter på flera orter och har sedan 2009 byggt upp ett fastighetsvärde om ca 195 mkr.

Idag består det samlande fastighetsbeståndet av 400 lägenheter, en ökning med 400 % på åtta år. Målsättningen är att öka beståndet till cirka 800 lägenheter inom de närmaste tre åren.

Bolaget planerar att förvärva fastigheter inom samma segment och tar nu in kapital för fortsatta fastighetsförvärv. Bolaget har tidigare genomfört en kapitalresning via Tessin för att förvärva fastigheter i projektet Expansivt bostadsbolag i Mellansverige.

Fastighetsbolaget lånar nu in 10 mkr för att delfinansiera nya förvärv i Mellansverige. Lånet löper över 24 månader med en årsränta om 9 % och säkerheter i form av fastighetspant, aktiepant, samt moderbolagsborgen.

Projektets styrkor

  • Fastighetspant
  • Minsta investering 20 000 kr
  • Upprustat bestånd med sund belåning

Rest kapital
8 120 000 SEK
Återbetalt
Antal investerare
200
Investeringsslag
Lån
Löptid
24 mån
Årsränta
9 %
Minimiinvestering
20 000 SEK
Lånenummer
#17127-1

Detta projekt är avslutat och vi tar inte längre emot reservationer.