*Crowdfunding* af ejendomsprojekt

Opbyg din portefølje med sikrede ejendomslån

Rejst kapital (SEK)
Tilbagebetalt (SEK)
Investorer
Gennemført projekt

Trin for trin

Sådan fungerer det

Udforsk

Start med at kigge efter et ejendomsprojekt, som du tror på og gerne vil investere kapital i.

Invester

Når du har fundet et ejendomsprojekt, du synes godt om, vælger du, hvor meget kapital du vil investere.

Følg

Via Tessin får du efterfølgende løbende information om det ejendomsprojekt, du har valgt at investere i.

Afkast

Afkast opnås gennem tilbagebetaling af lån med tillæg af rente, udlodning eller indløsning af aktier.

Hold dig opdateret om nye projekter

Tilmeld dig, så du kan modtage vores populære nyhedsbrev med tips og råd om ejendomsinvesteringer samt nyheder om alle de nye investeringsmuligheder, der lanceres via Tessins crowdfunding-platform. For at komme i gang sender vi dig også vores e-bog: ”9 steg till en lyckad fastighetsinvestering" (9 hemmeligheder bag en vellykket ejendomsinvestering)

Indtast din e-mailadresse for at læse mere:

Mere om crowdfunding

Invester i ejendom gennem crowdfunding

Gennem Tessin kan du vælge crowdfunding som investeringsform, når du vil investere kapital i et ejendomsprojekt. Med crowdfunding kan privatpersoner, sammen med andre, investere mindre beløb i flere forskellige ejendomsprojekter end tidligere, eftersom vores tekniske platform muliggør håndtering af mange men mindre investorer. Virksomheder kan vælge at søge finansiering til deres ejendomsprojekt gennem crowdfunding via Tessin. Her får virksomheden adgang til en opslagstavle, hvor den kan præsentere og markedsføre sit projekt, plan og betingelser samt information om virksomheden. Når du registrerer en konto hos Tessin, kan du som privatperson vælge crowdfunding til ejendomsprojekter som investeringsform. Du har formodentlig hørt om crowdfunding før. Traditionelt set har det handlet om, at en privatperson eller virksomhed starter et crowdfunding-projekt for at indsamle penge til et projekt eller specifikt formål. Nu er der kommet en ny form for crowdfunding. I udlandet kaldes den for equity crowdfunding eller crowdfunding investment. Det betyder, at de investorer, der går sammen og investerer, får andele i projektet og mulighed for afkast. For ejendomsbranchen er crowdfunding særdeles velegnet (international betegnelse: real estate crowdfunding). Det skylds, at ejendomsbranchen ofte kræver et stort kontaktnetværk og rigtig meget kapital for at kunne investere i boliger. I dag benyttes platforme som Tessin til at markedsføre ejendomsprojekter, der søger finansiering via crowdfunding. Privatpersoner kan nu registrere deres interesse i diverse projekter og investere i disse sammen med andre. For at komme i gang med at investere gennem crowdfunding som privatperson skal du oprette en konto. Hos Tessin er det et krav, hvis du vil modtage information om de projekter, der markedsføres på opslagstavlen.

Tessin muliggør equity crowdfunding for virksomheder ved at tilbyde en digital platform. De projekter, der publiceres på Tessins opslagstavle er ejendomsprojekter. Projektejeren kan være en ny aktør på markedet men kan også være en virksomhed, der har eksisteret i længere tid. Virksomheder, der ønsker at rejse kapital gennem en større andel investorer, tilbyder investorerne en form for delejerskab i form af f.eks. præferenceaktier eller rente på et crowdfunding-lån. Hos Tessin er antallet af crowdfunding-investorer af regulatoriske årsager begrænset til 200. Crowdfunding klassificeres som en højrisiko-investering, uanset om det handler om investering i form af gældsbrev eller præferenceaktier. Det skyldes, at de projekter, der markedsføres på crowdfunding-platforme ofte befinder sig på et meget tidligt stadie og i mange tilfælde ikke opfylder bankernes kriterier til finansiering. Høj risiko indebærer også et usædvanligt højt afkast, når det handler om crowdfunding-investeringer via Tessin. Du skal dog være bevidst om, at hele eller dele af din investerede kapital kan gå tabt uanset investeringstype. Derfor er det vigtigt, at du som investor forstår og kan læse information om projekter, når denne publiceres.

For virksomheden er crowdfunding ikke kun ensbetydende med mulighed for finansiering, der ellers ikke ville være mulig, men også en mulighed for at blive mere synlig. En stor del af de personer, der investerer gennem Tessin, kan til gengæld blive ambassadører for virksomheden, når de investerer i et projekt. Tessins netværk består af ejendomsinteresserede og ressourcestærke investorer. Disse kunne meget vel ende som kunder, leverandører og samarbejdspartnere. Tror du, at din virksomhed kunne drage nytte af crowdfunding? Læs mere om, hvordan du kan $LINK_DEVELOPERS$ via Tessin og før dit ejendomsprojekt ud i livet.

Læs mere