Crowdfunding af ejendomsprojekt

Opbyg din portefølje med sikrede ejendomslån

Rejst kapital
3 312 055 171 SEK
Investorer
57 508
Gennemført projekt
308
Tilbagebetalt
2 231 969 177 SEK

Trin for trin

Sådan fungerer det

1. Udforsk

Start med at kigge efter et crowdfunding-projekt, som du tror på og gerne vil investere kapital i.


2. Invester

Når du har fundet et ejendomsprojekt, du synes godt om, vælger du, hvor meget kapital du vil investere.


3. Følg

Via Tessin får du efterfølgende løbende information om det crowdfunding-projekt, du har valgt at investere i.


4. Afkast

Afkast opnås gennem tilbagebetaling af lån med tillæg af rente, udlodning eller indløsning af aktier.

Hold dig opdateret om nye projekter

Tilmeld dig vores nyhedsbrev, så du kan læse om nye investeringsmuligheder, der lanceres via Tessins crowdfunding-platform.

For at komme godt i gang sender vi dig også vores e-bog:
"9 steg till en lyckad fastighetsinvestering" (9 hemmeligheder bag en vellykket ejendomsinvestering)

Ofte stillede spørgsmål og svar

Hvad skal man bruge Tessin til?

En lang række spændende ejendomsprojekter bliver aldrig ført ud i livet pga. manglende finansiering. Samtidig findes der store mængder kapital, der søger attraktive afkastniveauer og investeringsmuligheder. Ovenstående i kombination med en udbredt boligmangel tyder på, at de nuværende traditionelle finansieringsmodeller ikke længere rækker. Tessins crowdfunding-platform forbinder ejendomsudviklere med investorer, der sammen kan realisere projekter, som ellers ikke var blevet til noget.

Hvad investerer man i?

På Tessins platform benyttes crowdfunding-modellen kun til ejendomsrelaterede projekter og investeringer. Platformen stilles aktuelt kun til rådighed for projektejere, der har til hensigt at markedsføre ikke-omsættelige gældsbreve (direkte lån) eller præferenceaktier i aktieselskaber.

Hvordan fungerer det, når man investerer via crowdfunding?

Tessins platform består af et teknisk værktøj samt en elektronisk opslagstavle, som ejendomsudviklere kan benytte med det formål at markedsføre deres virksomhed og projekter samt til at finde potentielle investorer. Gennem crowdfunding går en række investorer sammen for at rejse et større beløb.

Interesserede investorer i et specifikt projekt kan reservere andele gennem platformen. En reservation er en uforpligtende interessetilkendegivelse i det specifikke projekt. Når en reservation er gennemført, sender ejendomsudvikleren (normalt inden for en uge) mere udførligt investeringsmateriale via e-mail til alle, der har reserveret andele. Inden for nogle få dage får investoren tilbud om at gennemføre sin investering ved at underskrive en tegningsordre eller et gældsbrev (afhængigt af om der tilbydes lån eller præferenceaktier) via den digitale signeringstjeneste Scrive. I forbindelse med underskrivelse af tegningsordre eller gældsbrev via BankID forpligtes investoren juridisk. Når investoren har underskrevet, skal kapitalen overføres til oplyst bankkonto inden for den angivne tid.

Hvilke risici medfører en investering via crowdfunding?

De projekter og investeringer, som markedsføres på Tessins platform, er typisk forbundet med en høj risiko. Ejendomsprojektet drives i mange tilfælde af mindre projektejere med begrænsede finansielle ressourcer, som søger topfinansiering, oftest uden eller med efterstillet sikkerhed.

Stort set alle projekter, der markedsføres på platformen, er forbundet med risici, der ikke accepteres af kreditinstitutter eller banker, hvilket også er grunden til, at det beregnede afkast ofte er usædvanligt højt. Ejendomsinvestorer uden erfaring på området bør altid rådføre sig med relevante eksperter såsom finansielle rådgivere, investeringsrådgivere, advokat, revisor eller lignende, før der investeres gennem crowdfunding.

De forskellige investeringsprojekter har varierende risikoniveauer, og investoren bør være bevidst om, at en investering altid er forbundet med risici, og at hele eller dele af investeringen kan gå tabt.

Læs mere om risici generelt. De mere projektspecifikke risici fremgår af det investeringsmateriale, som projektejeren distribuerer til de investorer, der har reserveret andele.

Hvornår finder tilbagebetaling af det investerede beløb sted?

På Tessins platform har du som investor i en kapitalrejsning gennem crowdfunding ud over det investerede beløb også ret til at modtage angivet afkast ifølge de fastsatte vilkår. Tilbagebetaling skal ske i henhold til de datoer, der er specificeret i gældsbrevet samt under overskriften "Återbetalningsmetod / exit-strategi.

Er der nogen forbindelse mellem Tessin og ejendomsudvikleren?

Tessin har ingen direkte eller indirekte tilknytning, indflydelse eller ansvar for projektejeren eller investeringstilbuddet. Tessin repræsenterer hverken ejendomsudvikleren eller investoren, kommer ikke med nogen vurdering af projektejeren eller investeringstilbuddet eller nogen anbefalinger eller udtalelser til nogen part i forbindelse med investeringstilbuddet. Tessins rolle er at stille en opslagstavle til rådighed, hvor ejendomsudviklere kan markedsføre deres projekter for at opnå finansiering gennem crowdfunding.

Koster det noget at blive medlem?

Nej, på Tessins platform koster det ikke noget at gennemføre ejendomsinvesteringer via crowdfunding. Derudover får du adgang til en gratis e-bog om ejendomsinvesteringer.

Hvordan følger jeg min investering?

Når en ejendomsudvikler har rejst den fornødne kapital gennem crowdfunding, har du som investor mulighed for at følge projektets udvikling via statusopdateringer på Tessins platform. Frekvensen af disse opdateringer afhænger af ejendomsudvikleren men publiceres typisk hver tredje måned. Informationen er normalt relativt kortfattet og overskuelig uden finansielle rapporter eller nøgletal. En fordel ved ejendomsinvesteringer er muligheden for at besøge ejendommen og følge med i byggeriet på stedet.

Mere om crowdfunding

Invester i ejendom gennem crowdfunding

Gennem Tessin kan du vælge crowdfunding som investeringsform, når du vil investere kapital i et ejendomsprojekt. Med crowdfunding kan privatpersoner, sammen med andre, investere mindre beløb i flere forskellige ejendomsprojekter end tidligere, eftersom vores tekniske platform muliggør håndtering af mange men mindre investorer. Virksomheder kan vælge at søge finansiering til deres ejendomsprojekt gennem crowdfunding via Tessin. Her får virksomheden adgang til en opslagstavle, hvor den kan præsentere og markedsføre sit projekt, plan og betingelser samt information om virksomheden. Når du registrerer en konto hos Tessin, kan du som privatperson vælge crowdfunding til ejendomsprojekter som investeringsform. Du har formodentlig hørt om crowdfunding før. Traditionelt set har det handlet om, at en privatperson eller virksomhed starter et crowdfunding-projekt for at indsamle penge til et projekt eller specifikt formål. Nu er der kommet en ny form for crowdfunding. I udlandet kaldes den for equity crowdfunding eller crowdfunding investment. Det betyder, at de investorer, der går sammen og investerer, får andele i projektet og mulighed for afkast. For ejendomsbranchen er crowdfunding særdeles velegnet (international betegnelse: real estate crowdfunding). Det skylds, at ejendomsbranchen ofte kræver et stort kontaktnetværk og rigtig meget kapital for at kunne investere i boliger. I dag benyttes platforme som Tessin til at markedsføre ejendomsprojekter, der søger finansiering via crowdfunding. Privatpersoner kan nu registrere deres interesse i diverse projekter og investere i disse sammen med andre. For at komme i gang med at investere gennem crowdfunding som privatperson skal du oprette en konto. Hos Tessin er det et krav, hvis du vil modtage information om de projekter, der markedsføres på opslagstavlen.

Tessin muliggør equity crowdfunding for virksomheder ved at tilbyde en digital platform. De projekter, der publiceres på Tessins opslagstavle er ejendomsprojekter. Projektejeren kan være en ny aktør på markedet men kan også være en virksomhed, der har eksisteret i længere tid. Virksomheder, der ønsker at rejse kapital gennem en større andel investorer, tilbyder investorerne en form for delejerskab i form af f.eks. præferenceaktier eller rente på et crowdfunding-lån. Hos Tessin er antallet af crowdfunding-investorer af regulatoriske årsager begrænset til 200. Crowdfunding klassificeres som en højrisiko-investering, uanset om det handler om investering i form af gældsbrev eller præferenceaktier. Det skyldes, at de projekter, der markedsføres på crowdfunding-platforme ofte befinder sig på et meget tidligt stadie og i mange tilfælde ikke opfylder bankernes kriterier til finansiering. Høj risiko indebærer også et usædvanligt højt afkast, når det handler om crowdfunding-investeringer via Tessin. Du skal dog være bevidst om, at hele eller dele af din investerede kapital kan gå tabt uanset investeringstype. Derfor er det vigtigt, at du som investor forstår og kan læse information om projekter, når denne publiceres.

For virksomheden er crowdfunding ikke kun ensbetydende med mulighed for finansiering, der ellers ikke ville være mulig, men også en mulighed for at blive mere synlig. En stor del af de personer, der investerer gennem Tessin, kan til gengæld blive ambassadører for virksomheden, når de investerer i et projekt. Tessins netværk består af ejendomsinteresserede og ressourcestærke investorer. Disse kunne meget vel ende som kunder, leverandører og samarbejdspartnere. Tror du, at din virksomhed kunne drage nytte af crowdfunding? Læs mere om, hvordan du kan søg finansiering via Tessin og før dit ejendomsprojekt ud i livet.