Er der nogen forbindelse mellem Tessin og ejendomsudvikleren?

Tessin har ingen direkte eller indirekte tilknytning, indflydelse eller ansvar for projektejeren eller investeringstilbuddet. Tessin repræsenterer hverken ejendomsudvikleren eller investoren, kommer ikke med nogen vurdering af projektejeren eller investeringstilbuddet eller nogen anbefalinger eller udtalelser til nogen part i forbindelse med investeringstilbuddet. Tessins rolle er at stille en opslagstavle til rådighed, hvor ejendomsudviklere kan markedsføre deres projekter for at opnå finansiering gennem crowdfunding.

Til ofte stillede spørgsmål