Tessins platform består af et teknisk værktøj samt en elektronisk opslagstavle, som ejendomsudviklere kan benytte med det formål at markedsføre deres virksomhed og projekter samt til at finde potentielle investorer. Gennem crowdfunding går en række investorer sammen for at rejse et større beløb.

Interesserede investorer i et specifikt projekt kan reservere andele gennem platformen. En reservation er en uforpligtende interessetilkendegivelse i det specifikke projekt. Når en reservation er gennemført, sender ejendomsudvikleren (normalt inden for en uge) mere udførligt investeringsmateriale via e-mail til alle, der har reserveret andele. Inden for nogle få dage får investoren tilbud om at gennemføre sin investering ved at underskrive en tegningsordre eller et gældsbrev (afhængigt af om der tilbydes lån eller præferenceaktier) via den digitale signeringstjeneste Scrive. I forbindelse med underskrivelse af tegningsordre eller gældsbrev via BankID forpligtes investoren juridisk. Når investoren har underskrevet, skal kapitalen overføres til oplyst bankkonto inden for den angivne tid.

Tilbage