Tessins plattform består av ett tekniskt verktyg samt en elektronisk anslagstavla som fastighetsutvecklare kan nyttja i syfte att marknadsföra sin verksamhet och projekt samt för att hitta potentiella investerare. Genom crowdfunding går ett flertal investerare ihop för att tillsammans resa ett större belopp.

Den som är intresserad av ett specifikt projekt kan reservera andelar genom plattformen. En reservation är en icke-bindande intresseanmälan knuten till det specifika projektet. Efter att en reservation genomförts så distribuerar fastighetsutvecklaren (normalt inom en vecka) ett utförligare investeringsmaterial via e-post till alla som reserverat andelar. Inom några dagar erbjuds investeraren att genomföra sin investering genom att underteckna ett skuldebrev via den digitala signeringstjänsten Scrive. I samband med att skuldebrevet undertecknas via BankID uppstår juridisk bundenhet för investeraren. Efter att investeraren undertecknat så ska kapitalet överföras till angivet bankgiro inom angiven tid.

Tilbage