På Tessins platform har du som investor i en kapitalrejsning gennem crowdfunding ud over det investerede beløb også ret til at modtage angivet afkast ifølge de fastsatte vilkår. Tilbagebetaling skal ske i henhold til de datoer, der er specificeret i gældsbrevet samt under overskriften "Återbetalningsmetod / exit-strategi.

Tilbage