På Tessins platform benyttes crowdfunding-modellen kun til ejendomsrelaterede projekter og investeringer. Platformen stilles aktuelt kun til rådighed for projektejere, der har til hensigt at markedsføre ikke-omsættelige gældsbreve (direkte lån) eller præferenceaktier i aktieselskaber.

Tilbage