Nu kan du også investere i ejendom

Opbyg din portefølje med sikrede ejendomslån

Rejst kapital
3 453 641 438 SEK
Investorer
57 802
Gennemført projekt
315
Tilbagebetalt
2 312 768 160 SEK

Trin for trin

Sådan fungerer det

1. Udforsk

Start med at kigge efter et crowdfunding-projekt, som du tror på og gerne vil investere kapital i.


2. Invester

Når du har fundet et ejendomsprojekt, du synes godt om, vælger du, hvor meget kapital du vil investere.


3. Følg

Via Tessin får du efterfølgende løbende information om det crowdfunding-projekt, du har valgt at investere i.


4. Afkast

Afkast opnås gennem tilbagebetaling af lån med tillæg af rente, udlodning eller indløsning af aktier.

Hold dig opdateret om nye projekter

Tilmeld dig vores nyhedsbrev, så du kan læse om nye investeringsmuligheder, der lanceres via Tessins crowdfunding-platform.

For at komme godt i gang sender vi dig også vores e-bog:
"9 steg till en lyckad fastighetsinvestering" (9 hemmeligheder bag en vellykket ejendomsinvestering)

Ofte stillede spørgsmål og svar

Hvorfor skal man investere i ejendom?

En lang række spændende ejendomsprojekter bliver aldrig ført ud i livet på grund af manglende finansiering, samtidigt med at store mængder kapital eftersøger attraktive afkastniveauer.

Ovenstående i kombination med en udbredt boligmangel betyder i sidste ende, at traditionelle finansieringsmodeller ikke rækker. På Tessins platform får privatpersoner og selskaber mulighed for at investere i ejendomme uden mellemled.

Hvordan følger jeg min investering?

Når en investering har gennemført, har investoren mulighed for at følge projektets udvikling via Tessins platform. Hyppigheden af statusopdateringer afhænger af ejendomsudvikleren, men typisk kommer der opdateringer kvartalsvist. Informationen er normalt relativt kortfattet og overskuelig uden finansielle rapporter eller nøgletal. En fordel ved at investere i ejendomme er, at man også har mulighed for at besøge ejendommen på stedet.

Er der nogen forbindelse mellem Tessin og ejendomsudvikleren?

Tessins rolle er at stille en platform til rådighed, der giver mulighed for at investere i ejendomme. I denne forbindelse repræsenterer selskabet hverken ejendomsudvikleren eller investoren. Tessin har ingen direkte eller indirekte tilknytning, indflydelse eller ansvar for projektejeren eller investeringstilbuddet. Tessin kommer ikke med nogen vurdering af projektejeren eller investeringstilbuddet eller med nogen anbefalinger eller udtalelser til nogen part i forbindelse med investeringstilbuddet.

Hvad investerer man i?

Tessin tilbyder mulighed for at investere i ejendomme, hvilket betyder, at der kun markedsføres ejendomsrelaterede investeringsmuligheder på platformen. På nuværende tidspunkt stiller Tessin udelukkende platformen til rådighed for projektejere, der har til hensigt at markedsføre ikke-omsættelige gældsbreve (direkte lån) eller præferenceaktier i aktieselskaber.

Hvordan foregår en investering?

Tessins platform består af et teknisk værktøj samt en elektronisk opslagstavle, som ejendomsudviklere kan benytte med det formål at markedsføre deres virksomhed over for potentielle investorer.

Interesserede ejendomsinvestorer har mulighed for at undersøge udbuddet af investeringsmuligheder på Tessins platform. Når investoren har fundet et interessant projekt, er næste trin at reservere andele i projektet. En reservation er en uforpligtende interessetilkendegivelse af at investere i et bestemt projekt. Når en reservation er gennemført, sender ejendomsudvikleren (normalt inden for en uge) mere udførligt investeringsmateriale via e-mail til alle, der har reserveret andele. Nogle dage efter udsendelse af investeringsmateriale får investoren tilbud om at gennemføre sin investering ved at underskrive en tegningsordre eller et gældsbrev (afhængigt af om der tilbydes lån eller præferenceaktier) via den digitale signeringstjeneste Scrive. Investorens juridiske forpligtelse sker med underskrivelse af tegningsrapporten eller gældsbrevet med BankID.

Kort tid efter investoren har underskrevet, sendes betalingsinstruktioner, der angiver, hvor kapitalen skal overføres til og hvornår.

Koster det noget at blive medlem?

Nej, det er helt gratis at investere i ejendomme via Tessins platform. Derudover får du uden beregning adgang til en e-bog om ejendomsinvesteringer.

Hvornår finder tilbagebetaling sted?

Når du investerer i ejendomme via Tessins platform, har du ud over det investerede beløb også ret til at modtage angivet afkast ved løbetidens afslutning. Tilbagebetaling skal ske i henhold til de datoer, der er specificeret i gældsbrevet.

Hvilke risici medfører det at investere i ejendomme?

Tessins platform markedsfører oftest mindre selskaber med begrænsede finansielle ressourcer. Ejendomsudviklerne er som ofte interesseret i topfinansiering af projekter med eller uden efterstillet sikkerhed. Det indebærer, at investeringsprojekter typisk er forbundet med høj risiko. Stort set alle projekter, der markedsføres på platformen, er forbundet med risici, som banker eller kreditinstitutter ikke accepterer. I denne anledning er det beregnede afkast ofte usædvanligt højt.

Hvis en investor ikke har erfaring med ejendomsinvesteringer, bør investoren altid rådføre sig med sin finansielle rådgiver, investeringsrådgiver, advokat, revisor eller lignende, før der træffes beslutning om at investere. Risikoniveauet i de forskellige investeringsprojekter varierer, og investoren bør være bevidst om, at en investering altid er forbundet med risici, og at hele eller dele af investeringen kan gå tabt.

Læs mere om risici generelt. De mere projektspecifikke risici fremgår af det investeringsmateriale, som projektejeren distribuerer til de investorer, der har reserveret andele.

Tessin i medierne

Udtalelser fra andre

Mere om ejendomsinvesteringer

Invester i ejendom

Vil du investere i ejendom? En investering i ejendom har tidligere være ensbetydende med høje kapitalinvesteringer og krav om stort netværk, da ejendomsbranchen traditionelt set er kendt som en relationsbaseret branche. I dag er det både muligt og nemmere at investere i boliger end nogensinde før. Hos Tessin kan du som privatperson investere i ejendomme via crowdfunding og få et godt afkast på din kapital. Hos Tessin vil vi gerne gøre det muligt for dig, der gerne vil investere i ejendom, at møde projektejere, der søger finansiering til deres ejendomsprojekt. En investering i ejendom behøver ikke længere afhænge af størrelsen på dit netværk. Med Tessins hjælp får du kontakt til ejendomsudviklere og -ejere via en digital platform.

Mange steder er i dag præget af en udbredt mangel på boliger, men de fleste ejendomsprojekter bliver ikke ført ud i livet på grund af manglende finansiering. Gennem Tessin kan du, der gerne vil investere i ejendom, komme i kontakt med projektejere, der søger finansiering, og vælge at investere i deres projekt sammen med andre investorer. Du får mulighed for at investere i boliger, og projektejere får til gengæld mulighed for at gennemføre projekter takket være den finansiering, som din investering muliggør. Fordelen ved at investere i ejendom er, at investeringen anvendes til et konkret projekt. Du kan følge din investering via Tessins platform, hvor projektejere regelmæssigt publicerer information om projektets forløb. En ejendomsinvestering via Tessin giver normalt et højere afkast på din kapital, men indebærer også en højere risiko. Husk, at alle typer af investeringer medfører risiko, og at du kan miste din kapital. Læs mere om crowdfunding i Sverige.